מאגרי מידע

גישה ישירה


 http://sites.google.com/site/ptkbase/articles

אספה נירית רותם, העמותה לקידום הפיזיותרפיה

קידום פעילות גופנית


http://sites.google.com/site/ptkbase/promoting-physical-activity

אספה חנה אלקלעי, מכבי שירותי בריאות

משאבי אנוש ונתונים מספרים - בארץ ובעולם


http://sites.google.com/site/ptkbase/Home/human-resources

אספה נירית עמיר, משרד הבריאות

התחום הנשימתי

http://sites.google.com/site/ptkbase/resp

אספו ליאורה מאורי ודניה חופי

עוד מפעילות המועצה

עבור לתוכן העמוד