טופס בקשת מלגה

הנדון : נייר עמדה – הענקת מלגות למחקר  

 

העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל מעוניינת לעודד מחקר שיקדם את המקצוע בארץ בכל תחומיו.  לשם כך תעניק העמותה בכל שנה מלגות לעמיתים העוסקים במחקר מקצועי. 

 


זכאות למלגת מחקר תיקבע עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים: 

1.             אזרחות ישראלית. 

2.             בוגר פיזיותרפיה במסגרת אקדמית מוכרת בעל תואר BPT   ובוגרים ותיקים יותר בעלי תעודת פיזיותרפיסט  של משרד הבריאות. 

3.             עמית בעמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל במשך שנתיים ברציפות . 

 

קריטריונים לקבלת המלגה (ראה פירוט להלן): 

1.             מחקר מאושר. 

2.             נושא העבודה. 

3.             מספר המשתתפים בכתיבת העבודה. 

4.             מסגרת המוסד בו נערכת העבודה. 

5.             התחיבות מבקש המלגה. 

6.             האם קבל מלגה בעבר מהעמותה. 

 

מחקר מאושר: 

1.1 המחקר אושר ע"י מוסד אקדמי מוכר או מוסדות בריאות מוכרים. 

 

.נושא העבודה: 

2.1 המלגות תינתנה לנושאי מחקר המקדמים את המקצוע בכל התחומים. 

2.2 מלגה לצורך השתתפות בכנס בארץ או בחו"ל להצגת עבודה או פוסטר תותנה בקבלת העבודה או הפוסטר ע"י מוסדות הכינוס הארצי או הבינלאומי. 

2.3 לא יתקבלו עבודות כגון: סקירה ספרותית ו/או תיאור מקרה. 

 

מספר המשתתפים בכתיבת העבודה: 

3.1 המלגה תאושר במידה ומבקש המלגה מהווה חלק חשוב ונדבך חשוב בעשייה
המחקרית ובכתיבת העבודה. 

 

 

מסגרת המוסד בו נערכת העבודה: 

4.1 העמותה רואה חשיבות רבה בעידוד המחקר של אנשי השטח העוסקים בפיזיותרפיה יומיומית בארץ שלא במסגרת לימודים סדירים לתואר.  עדיפות שנייה בקבלת מלגה תינתן לאנשי האקדמיה והלומדים לתארים השונים. 

 

מטלות והתחייבויות מבקש המלגה: 

5.1 מבקש המלגה מתחייב לפרסם את עבודתו בביטאון הפיזיותרפיה JIPTS של העמותה. במידה ויוגש המאמר לפרסום בעיתונות זרה, יתחייב מבקש המלגה להגיש תקציר לעיתון העמותה. בנוסף שומרת העמותה לעצמה את הזכות להזמין את מקבל המלגה להרצאה בכנס או יום עיון כלשהו להציג את עבודתו. 

 

מלגה שנייה: 

6.1 מבקש מלגה שנייה למחקר שבגינו קיבל מלגה יוכל להגיש את בקשתו למלגה נוספת בשנה הקלנדרית הבאה. במקרים חריגים יאושרו פעמיים מלגות שנתיות קלנדריות הבאות. במקרים חריגים יאושרו שתי מלגות שנתיות. 

 

 ישנם שני מועדים לדיון בבקשות המלגה:       31.3.2015 ו- 30.9.2015 

 

עד למועדים אלו על הפיזיותרפיסט להגיש את הבקשה ורק במועדים אלו תנתן ההחלטה.

 

 

מקבל המלגה ידווח לועדת המלגות כל שישה חדשים על התקדמות המחקר ואופן השימוש בכספי המלגה. 

 

 

 

 

וועדת מלגות 

בעמותה לקידום הפיזיותרפיה 

 

עבור לתוכן העמוד