חברי ועדת האתיקה

ועדת האתיקה רואה את עיקר תפקידה בקידום התנהגות אתית.


1. הועדה תייעץ ותפעל כמרכז לפניות בנושאים הכרוכים בסוגיות אתיות מקצועיות.
2. הועדה תיזום פעילויות לקידום הנושא, באמצעות הטמעת חשיבה אתית-מקצועית בשדה הקליני ובמסלולי ההכשרה, שיתוף ידע בתחום והתעדכנות מתמדת.
3. הועדה תזמן, על פי שיקול דעתה. עובדים ומנהלים לדיון בסוגיות שנויות במחלוקת ובמכלול נושאים הקשורים להתנהגות אתית מקצועית.


 

יו"ר הוועדה: דוידוב זהבה, אוניברסיטת חיפה

 

חברי הוועדה:

אוגולניק תמי, מאוחדת
אוחיון יעל, משרד הבריאות-בתי חולים
ארד רחלי, ביי'ח הרצוג
גולדנברג רחל, צה"ל
חיימוביץ סיגל, משרד החינוך
טילינגר ירון, מכבי
נעמנה אבו-אלהיג'א באדרה, מכבי / אונ' חיפה
סיוון נעמי
ענבר נואית, בי''ח איכילוב
פורס רחל, בי''ח מאיר / איגוד הפיזיותרפיה
צור ליהי, כללית

 

כתובת האי-מייל של הועדה: ptethicsil@gmail.com

 

 

 

עבור לתוכן העמוד