הזוכים באות הוקרה ע"ש חוה בר גיורא ז"לאות הוקרה ע"ש חוה בר-גיורא


פיזיותרפיסטים הפועלים על-פי מורשתה של חווה –בעלי מסירות , מצוינות ומקצועיות גבוהה, הפועלים לקידום העשייה המקצועית ותורמים תרומה ייחודית לטובת אוכלוסיות  מיוחדות, חלשות אורחוקות ממרכז העשייה.


חווה בר-גיורא ז"ל עבדה שנים רבות באזור ירושלים.

חוה ידעה במסירות רבה להביא את המקצועיות לכל פונה ודאגה לאוכלוסיות שנמצאו בשולי החברה ולא זכו לקבל מענה למצוקותיהם במסגרת המערכת הרגילה.


הזוכים באות ההוקרה לשנת 2018


מר אלישע ורד

דר' מיכל כץ לוירר


לחץ על השמות לקריאת ההמלצות

עבור לתוכן העמוד