קישורים

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 העמותה ללימפאדמה בישראל

  www.ial.org.il

  International Lymphoedema Framework

www.lympho.org

ISL - International Society of Lymphology 

www.u.arizona.edu

Lymphatic Research Foundation 

www.lymphaticresearch.org

NLN - The National Lymphedema Network (ארה"ב) 

www.lymphnet.org

Lymphology association of North America 

www.clt-lana.org

Lymphoedema Association of Australia 

www.lymphoedema.org.au

 The British Lymphoedema society

www.lymphoedema.org

 American website about breast cancer

www.breastcancer.org

Casley-Smith International - new

 http://casleysmithinternational.org

 

 

קישורים נוספים העוסקים בתמיכה במטופלים מופיעים באתר העמותה ללימפאדמה בישראל

עבור לתוכן העמוד