הגשת מועמדות למשרת מנכ"ל העמותה

הועדה לאיתור מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של העמותה, מזמינה בזאת מועמדים לתפקיד להגיש את מועמדותם לוועדה.

 

ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד.

מטעמי נוחות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

סמכויות המנהל הכללי:

 

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף והתקין של העמותה על פי היעדים שנקבעו בתקנון ועל פי החלטות הנהלת העמותה, בהתאם לחוק, לכללים ולתקציבה המאושר.

 

דרישות רצויות למנהל הכללי:

 

ניסיון ניהולי.

 

ניסיון רלוונטי בתחום הפיזיותרפיה.

 

ניסיון בהשתתפות והובלת תהליכים ארגוניים.

 

ניסיון בפעילות פיקוח ובקרה.

 

ניסיון בניהול משא ומתן.

 

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בשפה העברית.

 

ידיעת השפה האנגלית לכדי קריאת ספרות מקצועית וקשר עם מרצים וארגונים מחו"ל. מקצועית

 

 

דרך הגשת מועמדות:

 

מועמדויות יש להגיש למייל ptvalon@gmail.com  ולפרטים נוספים על המשרה ניתן להתקשר למשרדי העמותה ולשוחח עם המנכ"לית הנוכחית.

 

לבקשה יש לצרף קורות חיים וכן שאלון למועמד

 

הועדה תפנה לגורמים הנראים לה מתאימים לתפקיד ותזמן אותם לראיון .

 

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לא לזמן מועמד אשר לדעתה אינו מתאים לתפקיד.

 

ניתן להגיש מועמדות לתפקיד עד לתאריך  25.10.18.(תחילת עבודה במהלך חודש נובמבר)

המתאימים יזומנו לפגישה וראיון בתחילת חודש נובמבר.

עבור לתוכן העמוד