דלג על חיפוש
דלג על חיפוש
סגירה

Error and patient safety: Ethical analysis of cases in occupational and physical

מי מאתנו אינו טועה?
במאמר זה מובאים 6 מקרים בהם פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק, מרחבי ארה"ב, גרמו בטעות לנזק למטופל או פגעו בבטיחותו. צוות חוקרים ניתח את כל המקרים שתוארו על ידי בעלי המקצוע עצמם במטרה לזהות את הסיבות לטעויות, להבין את המאפיינים, לבדוק את השפעתם על המטפלים והמטופלים ולהציע אסטרטגיות למניעה ולשיפור בטיחות המטופלים. בכל אחד ממקרים אלה היו משולבות סוגיות אתיות שהטרידו את הטועים לאחר מעשה. על כן מתבססים החוקרים בניתוח המקרים על קודים אתיים מקצועיים ועל ערכים.
המאמר מדגים תהליך של ethical reasoning  וחושף אותנו לקודים האתיים של הפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בארה"ב ולהסתמכות עליהם בעשייה הקלינית היומיומית. זו גם הזדמנות, למעמיקים ולמתעניינים, לערוך השוואה מושכלת בין קודים אלה לבין הקוד האתי של הפיזיותרפיה בישראל.

 

 

עבור לתוכן העמוד