the JIPTS

מידע כללי והנחיות למחברים

כתב העת לפיזיותרפיה יוצא לאור מטעם 'העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל' ונועד להרחיב ולהעמיק ידע ולקדם טיפול מבוסס ראיות (Evidence Based Practice) בתחומי העיסוק של המקצוע. המאמרים והתכנים שמתפרסמים רלוונטיים לקלינאים ולאנשי מדע בתחום הפיזיותרפיה.


כתב העת שפיט וכל מאמר נשלח להערכת שנים עד שלושה סוקרים. סקירת המאמרים אנונימית והסוקרים מונחים לסייע לכותבים בתהליך הכתיבה והעריכה של עבודתם. כתב העת מופיע במאגר האלקטרוני הבינלאומי Cinahl שמתמחה בכתבי עת בתחום מקצועות הבריאות.

העיתון יוצא לאור שלוש פעמים בשנה בפורמט מודפס ובשתי גרסאות אלקטרוניות, האחת לדפדוף לצורך קריאה בלבד והשנייה כקבציי PDF  שניתנים להורדה ולשמירה. השפה הרשמית שלו עברית אולם לכל מאמר יש גם תקציר באנגלית. בנוסף, בכל גיליון מתפרסם גם מאמר אחד מתורגם לעברית שפורסם בעיתונות בינלאומית וניתן לפרסם מאמר מקורי אחד באנגלית.

 

 

בכתב עת מתפרסמים מדורים קבועים בתחומים הבאים:

  • מאמר מערכת -  נכתב על ידי העורך הראשי או ממלא מקום שלו. מאמרים אלה עוסקים בד"כ בנושאים אקטואליים ובעלי עניין לקהל הקוראים והם משקפים דעה אישית של המחבר/ת.
  • מאמרים מקוריים - מחקרים, סקירות ספרות שיטתיות.
  • מבט על - מאמרים שמתארים את הנעשה בשטח בתחומים כמו גישות טיפול, שיטות הוראה.
  • חדשות מהרשת - תיאור אתרי אינטרנט רלוונטיים למקצוע.
  • רואים עולם - תקצירי מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית העולמית בתחום הפיזיותרפיה ובתחומים רלוונטיים למקצוע. ניתנת קדימות לתקצירי מחקרים של פיזיותרפיסטים ישראלים.
  • ייעוץ סטטיסטי – כתבות בסוגיות הקשורות לעיבודים סטטיסטיים.
  • ממדף הספרים - סקירת ספרים מקצועיים חדשים
  • מאמר מתורגם –מאמר שפורסם בכתב עת בינלאומי ושתורגם לעברית. תרגום ופרסום המאמר מותנה בקבלת היתר מההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים. מאמר מתורגם אחד בכל גיליון.

 להנחיות מלאות למחברים לכתיבת מאמר לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד