the JIPTS

שילוב נשים לוחמות בצבא - סקירת ספרות

 ליטל‭ ‬סקופ‭-‬גולן, ‬אסתי‭ ‬דנוס, ‬פרופ' תמר‭ ‬יעקב

 
 
תקציר
רקע: החל‭ ‬במחצית‭ ‬הראשונה‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬ה‭-‬20‭ ‬נפתחו‭ ‬בפני‭ ‬נשים‭ ‬תפקידי‭ ‬לחימה‭ ‬במסגרת‭ ‬שירותן‭ ‬הצבאי‭. ‬השירות‭ ‬הקרבי‭ ‬כרוך‭ ‬מטבעו‭ ‬במאמץ‭ ‬גופני‭ ‬רב‭, ‬הטומן‭ ‬בחובו‭ ‬סכנת‭ ‬פציעות‭. ‬בשל‭ ‬ההבדלים‭ ‬הפיזיולוגיים‭ ‬המובהקים‭ ‬בין‭ ‬המינים‭ ‬קיימת‭ ‬דילמה‭ ‬בסוגיית‭ ‬שילובן‭ ‬של‭ ‬נשים‭ ‬בתפקידי‭ ‬לחימה‭ ‬וההשלכות‭ ‬של‭ ‬שילוב‭ ‬זה‭.‬
 
מטרה: לסקור‭ ‬את‭ ‬הספרות‭ ‬שעוסקת‭ ‬בדילמות‭ ‬בין‭ ‬שוויון‭ ‬מגדרי‭ ‬למבצעיות‭ ‬הצבא‭ ‬בדגש‭ ‬על‭ ‬שכיחות‭ ‬הפציעות‭ ‬בגו‭ ‬ובגפיים‭ ‬התחתונות‭.‬
 
שיטות: בסקירה‭ ‬נכללו‭ ‬מחקרים‭ ‬וספרים‭ ‬שעסקו‭ ‬בשאלת‭ ‬השוויון‭ ‬המגדרי‭ ‬ושילובן‭ ‬של‭ ‬נשים‭ ‬בצבא‭, ‬בהבדלים‭ ‬המגדריים‭ ‬והפיזיולוגים‭ ‬בין‭ ‬נשים‭ ‬לגברים‭ ‬ובפציעות‭ ‬כתוצאה‭ ‬משימוש‭-‬יתר‭ ‬הן‭ ‬בקרב‭ ‬לוחמים‭ ‬והן‭ ‬בקרב‭ ‬לוחמות‭. ‬מילות‭ ‬המפתח‭ ‬לחיפוש‭ ‬היו‭: ‬שברי‭ ‬מאמץ‭, ‬פציעות‭ ‬כתוצאה‭ ‬משימוש‭-‬יתר‭, ‬פציעות‭ ‬שלד‭-‬שריר‭, ‬נשים‭ ‬לוחמות‭, ‬שילוב‭ ‬נשים‭ ‬בצבא‭,‬ צה"ל. ‬החיפוש‭ ‬הוגבל‭ ‬למאמרים‭ ‬וספרים‭ ‬בשפות‭ ‬האנגלית‭ ‬והעברית‭ ‬ולמחקרים‭ ‬שיש‭ ‬בהם‭ ‬גישה‭ ‬לטקסט‭ ‬מלא‭.‬
 
תוצאות: בסקירה‭ ‬נכללו‭ ‬20‭ ‬מאמרים‭, ‬ספר‭ ‬אחד‭ ‬ושישה‭ ‬אתרי‭ ‬אינטרנט‭ ‬רשמיים‭.‬10-13,15,18‭ ‬במרבית‭ ‬המחקרים‭ ‬נמצאה‭ ‬שכיחות‭ ‬גבוהה‭ ‬יותר‭ ‬של‭ ‬פציעות‭ ‬גו‭ ‬וגפיים‭ ‬תחתונות‭ ‬בקרב‭ ‬הלוחמות‭ ‬לעומת‭ ‬הלוחמים‭. ‬ממצא‭ ‬זה‭ ‬מוסבר‭ ‬בעיקר‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬ההבדלים‭ ‬הפיזיולוגיים‭ ‬בין‭ ‬המינים‭.‬
 
דיון ומסקנות: ההבדלים‭ ‬הפיזיולוגים‭ ‬הם‭ ‬בעלי‭ ‬משקל‭ ‬מרכזי‭ ‬בסיבות‭ ‬להדרת‭ ‬נשים‭ ‬מתפקידי‭ ‬לחימה‭. ‬אבל‭ ‬למרות‭ ‬השכיחות‭ ‬הגבוהה‭ ‬של‭ ‬הפציעות‭ ‬בקרב‭ ‬הלוחמות‭, ‬יש‭ ‬להתייחס‭ ‬בזהירות‭ ‬רבה‭ ‬לחשיבות‭ ‬המרכזית‭ ‬שניתנת‭ ‬למגדר‭ ‬כגורם‭ ‬לפציעות‭ ‬גו‭ ‬וגפיים‭ ‬תחתונות‭, ‬ולא‭ ‬להתעלם‭ ‬מגורמים‭ ‬אחרים‭. ‬הסקירה‭ ‬מציגה‭ ‬המלצות‭ ‬להפחתת‭ ‬הפציעות‭ ‬כתוצאה‭ ‬משימוש‭-‬יתר‭ ‬אצל לוחמות‭. ‬יישומן‭ ‬עשוי‭ ‬לתרום‭ ‬לשילוב‭ ‬נשים‭ ‬בתפקידי‭ ‬לחימה‭ ‬תוך‭ ‬פגיעה‭ ‬מינימלית‭ ‬בבריאותן‭.‬ ‭ ‬
 
מילות מפתח: פציעות‭ ‬כתוצאה‭ ‬משימוש‭-‬יתר‭, ‬פציעות‭ ‬שלד‭-‬שריר‭, ‬נשים‭ ‬לוחמות‭, ‬שילוב‭ ‬נשים‭ ‬בצבא, ‬צה"ל‭, ‬שברי‭ ‬מאמץ‭.‬
עבור לתוכן העמוד