the JIPTS

סטנדרטיזציה‭ ‬של‭ ‬תהליך‭ ‬ההדרכה‭ ‬הקלינית בפיזיותרפיה בשירותי בריאות כללית - הצעד הראשון לשיפור ההדרכה הקלינית ושביעות רצון המדריכים.

גוני‭ ‬מירון, ‬יגאל‭ ‬לברן

 
 
תקציר
רקע: המדריך‭ ‬הקליני‭ ‬הוגדר‭ ‬במסלול‭ ‬ההכשרה‭ ‬של‭ ‬הפיזיו‭-‬תרפיסטים‭ ‬בשירותי‭ ‬בריאות‭ ‬כללית‭ ‬כתפקיד‭ ‬מפתח‭ ‬לקידום‭ ‬מקצוע‭ ‬הפיזיותרפיה‭. ‬משאבים‭ ‬רבים‭ ‬הוקצו‭ ‬לקידום‭ ‬ההדרכה‭ ‬הקלינית‭ ‬והפיתוח‭ ‬המקצועי‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭. ‬
 

יעדי התוכנית:‬1‭. ‬יצירת‭ ‬סטנדרטיזציה‭ ‬ארצית‭ ‬בתנאי‭ ‬ההדרכה‭ ‬הקלינית‭. ‬2‭. ‬הגברת‭ ‬היענות‭ ‬המדריכים‭ ‬הקליניים‭ ‬להדרכה‭.

 
מטרה: בדיקת‭ ‬שביעות‭ ‬רצון‭ ‬המדריכים‭ ‬הקליניים‭ ‬ממערך‭ ‬ההדרכה‭ ‬בשירותי‭ ‬בריאות‭ ‬כללית‭.‬
 
שיטות: התהליך‭ ‬בוצע‭ ‬בשלושה‭ ‬שלבים‭: ‬שלב‭ ‬א‭' -‬נשלח‭ ‬סקר‭ ‬אלקטרוני‭ ‬אנונימי‭ ‬לבדיקת‭ ‬שביעות‭ ‬רצון‭ ‬המדריכים‭ ‬ממערכת‭ ‬התמיכה‭ ‬שנותנת‭ ‬הכללית‭ ‬להדרכה‭ ‬הקלינית‭. ‬שלב‭ ‬ב‭' - ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬ממצאי‭ ‬הסקר‭ ‬ובהתייעצות‭ ‬עם‭ ‬אנשי‭ ‬מקצוע‭ ‬ומתאמות‭ ‬ההתנסויות‭ ‬מחוגי‭ ‬פיזיותרפיה‭ ‬נבנתה‭ ‬תכנית‭ ‬התערבות‭. ‬בבסיס‭ ‬התכנית‭ ‬עמדו‭ ‬הכשרת‭ ‬רכזי‭ ‬ההדרכה‭ ‬ופיתוח‭ ‬הנחיות‭ ‬עבודה‭ ‬ארציות‭. ‬שלב‭ ‬ג‭' - ‬לאחר‭ ‬תשעה‭ ‬חודשים‭ ‬בוצע‭ ‬סקר‭ ‬עמדות‭ ‬חוזר‭ ‬בקרב‭ ‬מדריכים‭ ‬קליניים‭. ‬ועדת‭ ‬האתיקה‭ ‬של‭ ‬הכללית‭ ‬אישרה‭ ‬את‭ ‬ביצוע‭ ‬המחקר‭.‬
 
כלי מדידה: סקר‭ ‬העמדות‭ ‬כלל‭ ‬שישה‭ ‬היגדים‭ ‬שבחנו‭ ‬את‭ ‬שביעות‭ ‬הרצון‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬מהשירות‭ ‬הניתן‭ ‬להם‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הכללית‭. ‬מידת‭ ‬ההסכמה‭ ‬של‭ ‬המדריך‭ ‬עם‭ ‬כל‭ ‬היגד‭ ‬דורגה‭ ‬בין‭ ‬1‭ - ‬לא‭ ‬מסכים‭ ‬כלל‭ ‬עד‭ ‬5‭ - ‬מסכים‭ ‬במידה‭ ‬רבה‭ ‬מאוד‭. ‬עבור‭ ‬כל‭ ‬משיב‭ ‬חושב‭ ‬גם‭ ‬סכום‭ ‬הציונים‭ ‬בסקלה‭ ‬של‭ ‬6‭ ‬עד‭ ‬30‭. ‬בנוסף‭, ‬נאספו‭ ‬נתונים‭ ‬על‭ ‬תחום‭ ‬העיסוק‭ ‬והוותק‭ ‬של‭ ‬המדריך‭. ‬
 

תוצאות: בשלב‭ ‬א‭'‬‭ ‬ענו‭ ‬על‭ ‬הסקר‭ ‬124‭ ‬מדריכים‭ ‬קליניים‭, ‬מתוך‭ ‬כ‭-‬200‭ ‬מדריכים‭ ‬פעילים‭ ‬ממכוני‭ ‬פיזיותרפיה‭ ‬בקהילה‭ ‬ובבתי חולים‭. ‬ממוצע‭ ‬סכום‭ ‬הציונים‭ ‬הארצי‭ ‬היה‭ ‬20.9±4.1‭.‬הציונים‭ ‬הגבוהים‭ ‬ביותר‭ ‬נמצאו‭ ‬בשירותים‭ ‬שבהם‭ ‬תפקד‭ ‬רכז‭ ‬הדרכה‭ ‬מקומי‭.‬בשלב‭ ‬ג‭' ‬השיבו‭ ‬על‭ ‬הסקר‭ ‬134‭ ‬מדריכים‭ ‬קליניים‭ ‬מתוך‭ ‬כ‭-‬220‭ ‬מדריכים‭ ‬פעילים‭. ‬ממוצע‭ ‬סכום‭ ‬הציונים‭ ‬הארצי‭ ‬עלה‭ ‬בצורה‭ ‬מובהקת‭ ‬מ‭-‬20.9±4.1‭ ‬ל‭-‬24.2±3.3‭ ‬‭(‬P<0.000‭). ‬ממוצע‭ ‬סכום‭ ‬הציונים‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬הוותיקים‭ (‬מעל‭ ‬15‭ ‬שנות‭ ‬הדרכה‭) ‬22.68±3.59‭ ‬היה‭ ‬נמוך‭ ‬יותר‭ ‬מזה‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬בעלי‭ ‬הוותק‭ ‬הבינוני‭ ‬24.57±3.14‭ (‬P=0.15‭) ‬ומזה‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬הצעירים‭ ‬24.68±3.05‭ (‬P=0.019‭). ‬היקף‭ ‬ההדרכה‭ ‬הקלינית‭ ‬עלה‭ ‬ב‭-‬13%‭, ‬מ‭-‬370‭ ‬סטודנטים‭ ‬בשנת‭ ‬הלימודים‭ ‬2014-2015‭ ‬ל‭-‬420‭ ‬סטודנטים‭ ‬בשנת‭ ‬הלימודים‭ ‬2015-2016‭.‬

 
דיון ומסקנות: שביעות‭ ‬הרצון‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬הקליניים‭ ‬מהמערכת‭ ‬התומכת‭ ‬שניתנת‭ ‬להם‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הכללית‭ ‬הייתה‭ ‬גבוהה‭ ‬יותר‭ ‬בסקר‭ ‬שבוצע‭ ‬אחרי‭ ‬תכנית‭ ‬ההתערבות‭. ‬נראה‭ ‬כי‭ ‬תפקיד‭ ‬רכז‭ ‬ההדרכה‭ ‬חיוני‭ ‬לשיפור‭ ‬שביעות‭ ‬הרצון‭ ‬של‭ ‬המדריכים‭ ‬הקליניים‭. ‬יש‭ ‬להתייחס‭ ‬לאוכלוסיית‭ ‬המדריכים‭ ‬הוותיקים‭ ‬ששביעות‭ ‬הרצון‭ ‬בקרבה‭ ‬נמוכה‭ ‬יותר‭. ‬
 
מילות מפתח: הדרכה‭ ‬קלינית‭, ‬פיזיותרפיה‭, ‬כללית‭, ‬שביעות‭ ‬רצון
עבור לתוכן העמוד