the JIPTS

המנגנון‭ ‬הפריפרי‭ ‬של‭ ‬זיכרון‭ ‬שרירי

פרופ' אלי‭ ‬כרמלי

 
 
תקציר
רקע: זיכרון‭ ‬שרירי‭ ‬הוא‭ ‬תכונה‭ ‬חדשה‭ ‬בהשוואה‭ ‬לכלל‭ ‬התכונות‭ ‬המיוחסות‭ ‬לתא (‬להלן‭ ‬“סיב‮") ‬שריר‭ ‬שלד‭ ‬משורטט‭. ‬כתוצאה‭ ‬מאימונים‭ ‬לפיתוח‭ ‬כוח‭ ‬שרירים‭, ‬סיבי‭ ‬השריר‭ ‬עוברים‭ ‬הסתגלות‭. ‬נשאלת‭ ‬השאלה‭ ‬אם‭ ‬הסתגלות‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬בעלת‭ ‬זיכרון‭ ‬לטווח‭ ‬ארוך‭ ‬או‭ ‬שמא‭ ‬ברגע‭ ‬שהאדם‭ ‬הפסיק‭ ‬להתאמן‭, ‬השריר‭ ‬מאבד‭ ‬את‭ ‬זיכרונו‭.‬
 
מטרה: לסקור‭ ‬ספרות‭ ‬מקצועית‭ ‬ולבסס‭ ‬את‭ ‬הטענה‭ ‬כי‭ ‬לסיב‭ ‬שריר‭ ‬משורטט‭ ‬יש‭ ‬זיכרון‭.‬
 
שיטות: נעשה‭ ‬חיפוש‭ ‬במאגרי‭ ‬מידע‭ ‬PubMed‭, ‬Cinhal‭, ‬Google‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬מילות‭ ‬המפתח‭ ‬muscle memory‭, ‬atrophy‭, ‬exercises‭, ‬adult stem cells‭ ‬אחר‭ ‬ראיות‭ ‬של‭ ‬מחקרים‭ ‬שנעשו‭ ‬על‭ ‬מודלים‭ ‬מעבדתיים‭ (‬in vitro‭) ‬וכן‭ ‬על‭ ‬בעלי‭ ‬חיים‭ ‬ובני‭ ‬אדם‭ (‬in vivo‭).‬
 

תוצאות: בעקבות‭ ‬אימוני‭ ‬כוח‭ ‬נוצרת‭ ‬התלכדות‭ ‬של‭ ‬“סרקולמת‭ ‬הסיב”‭ ‬עם‭ ‬“קרום‭ ‬הבסיס‮”‬‭ ‬של‭ ‬“תאי‭ ‬גזע‭ ‬בוגרים”‭ ‬הממוקמים‭ ‬בקרבת‭ ‬סיב‭ ‬השריר ‬(המכונה‭ ‬“סינציטיום‮"). בשל‭ ‬כך‭, ‬נוספים‭ ‬גרעינים‭ ‬לסיב‭ ‬השריר‭ ‬המאפשרים‭ ‬לסיב‭ ‬להגביר‭ ‬את‭ ‬ייצור‭ ‬הריבוזומים‭ ‬והחלבונים‭ ‬ולגדול‭ ‬במשקלו‭ ‬ובשטחו‭. ‬

 

דיון ומסקנות: תכונת‭ ‬ה‭"‬סינציטיום‭" ‬בין‭ ‬סיב‭ ‬השריר‭ ‬לתא‭ ‬גזע‭ ‬בוגר‭ ‬ותוספת‭ ‬הגרעינים‭ ‬לסיב‭ ‬הן‭ ‬ראיות‭ ‬ליכולת‭ ‬ההסתגלות‭ ‬של‭ ‬סיב‭ ‬שבעקבות‭ ‬אימוני‭ ‬כוח‭ ‬עבר‭ ‬היפרטרופיה‭. ‬ואולם‭ ‬סיב‭ ‬שריר‭ ‬היפרטרופי‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לאחר‭ ‬מכן‭ ‬לא‭ ‬נחשף‭ ‬לאימוני‭ ‬כוח‭, ‬ישמור‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬הגרעינים‭ ‬שלו‭ ‬למשך‭ ‬25-10‭ ‬שנים‭, ‬ומכאן‭ ‬ניתן‭ ‬להסיק‭ ‬על‭ ‬יכולת‭ ‬של‭ ‬למידה‭ ‬וזיכרון‭. ‬יתר‭ ‬על‭ ‬כן‭, ‬אם‭ ‬יחזרו‭ ‬סיבי‭ ‬השריר‭ ‬לאימוני‭ ‬כוח‭ ‬הם‭ ‬יפתחו‭ ‬כוח‭ ‬שרירי‭ ‬במהירות‭ ‬רבה‭ ‬יותר‭ ‬ולעוצמה‭ ‬גדולה‭ ‬יותר‭, ‬הנובעים‭ ‬מן‭ ‬הזיכרון‭ "‬ההיסטורי‭" ‬שבו‭ ‬התלכדו‭ ‬עם‭ "‬תאי‭ ‬גזע‭ ‬בוגרים‭" ‬ו‭"‬גנבו‭" ‬מהם‭ ‬את‭ ‬הגרעינים‭ ‬שכעת‭ ‬מאפשרים‭ ‬להם‭ ‬לבנות‭ ‬מסת‭ ‬שריר‭ ‬במהירות‭ ‬ובאיכות‭ ‬גדולות‭ ‬יותר‭. ‬החשיבות‭ ‬של‭ ‬עובדה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬בכך‭ ‬שהיא‭ ‬יכולה‭ ‬להמריץ‭ ‬ולעודד‭ ‬אנשים‭ ‬לעסוק‭ ‬באימונים‭ ‬לפיתוח‭ ‬כוח‭ ‬ומסת‭ ‬השריר‭ ‬ליום‭ ‬סגריר‭.‬

 
מילות מפתח: הדרכה‭ ‬קלינית‭, ‬פיזיותרפיה‭, ‬כללית‭, ‬שביעות‭ ‬רצון
עבור לתוכן העמוד