the JIPTS

קביעת נורמות לפעילות גופנית באמצעות השאלון Beacke Physical Activity Questionnaire

תמר‭ ‬יעקב1, ‬אופירה‭ ‬אינשטיין2
1 פרופ‭' ‬תמר‭ ‬יעקב‭, ‬PhD‭, ‬MPH‭, ‬PT‭, ‬ראש‭ ‬התוכנית‭ ‬לתור‭ ‬שני‭ ‬בפיזיותרפיה‭, ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬אונ‭' ‬אריאל‭ ‬בשומרון‭.‬
2 ד‭"‬ר‭ ‬אופירה‭ ‬אינשטיין‭, ‬BPT‭,‬ PhD‭,‬‭ ‬ראש‭ ‬המלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬אונ‭' ‬אריאל‭ ‬בשומרון‭.‬

 

תקציר

רקע:  ‬הערכת‭ ‬רמת‭ ‬הפעילות‭ ‬הגופנית‭ (‬פ‭"‬ג‭) ‬של‭ ‬הפרט‭ ‬או‭ ‬של‭ ‬קבוצה‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬מרכיב‭ ‬בלתי‭ ‬נפרד‭ ‬של‭ ‬איסוף‭ ‬נתוני‭ ‬מטופל‭ ‬בפיזיותרפיה‭ ‬לצורך‭ ‬תכנון‭ ‬תוכנית‭ ‬התערבות‭.‬

 

מטרות:‭ ‬1‭. ‬לקבוע‭ ‬נורמות‭ ‬לפעילות‭ ‬גופנית‭ ‬לפי‭ ‬Baecke Physical Activity‭ ‬Questionnaire‭ ‬‭(‬BPAQ‭) ‬בקרב‭ ‬מדגם‭ ‬של‭ ‬מבוגרים‭ ‬המתגוררים‭ ‬בקהילה‭. ‬2‭. ‬לזהות‭ ‬נורמות‭ ‬ייחודיות‭ ‬לקבוצות‭ ‬גיל‭, ‬למגדר‭ ‬ולאנשים‭ ‬עם‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭.‬

 

שיטות‭ :‬המחקר‭ ‬מבוסס‭ ‬על‭ ‬נתונים‭ ‬מסקר‭ ‬חתכי‭ ‬שנערך‭ ‬במחקר‭ ‬קודם‭ ‬וכלל‭ ‬3350‭ ‬תושבי‭ ‬יישוב‭ ‬אחד‭ ‬בישראל‭ ‬בני
22-65‭. ‬המשתתפים‭ ‬חולקו‭ ‬לחמש‭ ‬קבוצות‭ ‬גיל‭ ‬(≥30‭; ‬31-40‭; ‬41-50‭; ‬51-60‭; ‬≥61‭). ‬ממוצעים‭, ‬סטיות‭ ‬תקן‭ ‬ו‭-‬95%‭ ‬רווח‭ ‬בר‭ ‬סמך‭ ‬של‭ ‬הציון‭ ‬הכולל‭ ‬של‭ ‬הפ‭"‬ג‭ ‬ושל‭ ‬שלושת‭ ‬האינדקסים‭ ‬שלו‭ ‬בנפרד‭ (‬אינדקס‭ ‬פ‭"‬ג‭ ‬בעבודה‭, ‬אינדקס‭ ‬פ‭"‬ג‭ ‬ספורט‭, ‬אינדקס‭ ‬פ‭"‬ג‭ ‬בשעות‭ ‬הפנאי‭) ‬נותחו‭ ‬לפי‭ ‬קבוצות‭ ‬גיל‭, ‬מגדר‭ ‬וקבוצות‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭.‬

תוצאות: ‬הנורמות‭ ‬לפ‭"‬ג‭ ‬שנמצאו‭ ‬במחקר‭ ‬זה‭ ‬הבחינו‭ ‬בין‭ ‬אנשים‭ ‬מקבוצות‭ ‬גיל‭ ‬שונות‭, ‬בין‭ ‬מגדרים‭ ‬ובין‭ ‬אנשים‭ ‬עם‭ ‬ובלי‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭. ‬הבדלים‭ ‬אלה‭ ‬הומחשו‭ ‬בכל‭ ‬אחד‭ ‬מהאינדקסים‭ ‬של‭ ‬BPAQ‭ ‬בנפרד‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬בהתייחס‭ ‬לציון‭ ‬הכולל‭ ‬שלו‭.‬

מסקנות‭ :‬קביעת‭ ‬נורמות‭ ‬של‭ ‬BPAQ‭ ‬יכולה‭ ‬להתאים‭ ‬לשימוש‭ ‬בקרב‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬רחבה‭ ‬עם‭ ‬מאפיינים‭ ‬דומים‭ ‬לאלה‭ ‬של‭ ‬האוכלוסיה‭ ‬עליה‭ ‬נמדדו‭ ‬הנורמות‭. ‬קלינאים‭ ‬וחוקרים‭ ‬יכולים‭ ‬להשתמש‭ ‬בנורמות‭ ‬הללו‭ ‬לצורך‭ ‬השוואה‭ ‬של‭ ‬רמת‭ ‬פ‭"‬ג‭ ‬של‭ ‬פרטים‭ ‬ושל‭ ‬קבוצות‭ ‬תוך‭ ‬התייחסות‭ ‬לכל‭ ‬אינדקס‭ ‬של‭ ‬המדד‭ ‬בנפרד‭. ‬הנחיות‭ ‬לביצוע‭ ‬פ‭"‬ג‭ ‬של‭ ‬הפרט‭ ‬צריכות‭ ‬להתבסס‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬המלצות‭ ‬ארגון‭ ‬הבריאות‭ ‬העולמי‭, ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬השוואה‭ ‬בין‭ ‬רמת‭ ‬הפעילות‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬אדם‭ ‬בחיי‭ ‬היום‭ ‬יום‭ ‬לבין‭ ‬נורמות‭ ‬לפ‭"‬ג‭ ‬לפי‭ ‬קבוצת‭ ‬הגיל‭ ‬שלו‭, ‬מגדר‭, ‬מצב‭ ‬רפואי‭ ‬ורקע‭ ‬סוציודמוגרפי‭.‬

מילות‭ ‬מפתח‭ :‬גיל‭, ‬מגדר‭, ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭, ‬BPAQ‭, ‬פעילות‭ ‬גופנית

עבור לתוכן העמוד