the JIPTS

שכיחות‭ ‬ההפרעות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬רצות‭ ‬בישראל‭ - ‬מחקר‭ ‬חלוץ

עמית‭ ‬אמר‭, ‬אילן‭ ‬קורץ‭, ‬רחל‭ ‬כפרי

מחקר‭ ‬במסגרת‭ ‬תואר‭ ‬ראשון‭, ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬הפקולטה‭ ‬למקצועות‭ ‬הבריאות‭, ‬אוניברסיטת‭ ‬בן‭-‬גוריון

 

תקציר

רקע: ‬ הריצה‭ ‬כאימון‭ ‬צוברת‭ ‬פופולריות‭ ‬רבה‭ ‬בשנים‭ ‬האחרונות‭. ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שהוכח‭ ‬כי‭ ‬לפעילות‭ ‬הגופנית‭ ‬ישנם‭ ‬יתרונות בריאותיים‭ ‬רבים‭, ‬במחקרים‭ ‬רבים‭ ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬פעילות‭ ‬“בעלת‭ ‬השפעה‭ ‬גבוהה‮”‬‭ (‬High-Impact exercise‭) ‬היא‭ ‬גורם‭ ‬סיכון‭ ‬להפרעות‭ ‬שונות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭, ‬כגון‭ ‬הפרעות‭ ‬בהטלת‭ ‬שתן‭ ‬וצואה‭ ‬וצניחות‭ ‬איברי‭ ‬אגן‭, ‬בעיקר‭ ‬בקרב‭ ‬אתלטיות‭. ‬גורמי‭ ‬הסיכון‭ ‬הכרוכים‭ ‬בפעילות‭ ‬“בעלת‭ ‬השפעה‭ ‬גבוהה‮”‬‭ ‬בקרב‭ ‬ספורטאים‭ ‬חובבים‭, ‬כגון‭ ‬ריצה‭ ‬חובבנית‭, ‬עדיין‭ ‬שנויים‭ ‬במחלוקת‭.‬

 

מטרות‭ ‬המחקר:‭ ‬הן‭ ‬להעריך‭ ‬את‭ ‬שכיחות‭ ‬ההפרעות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬נשים‭ ‬רצות‭ ‬בהשוואה‭ ‬לנשים‭ ‬שאינן‭ ‬רצות‭, ‬וכן‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬בין‭ ‬ההפרעות‭ ‬הללו‭ ‬ובין‭ ‬(מאפייני‭ ‬האישה‭ (‬מספר‭ ‬הלידות‭, ‬הגיל‭, ‬מדד‭ ‬מסת‭ ‬הגוף‭ (‬Body‭ ‬Mass Index‭ - ‬BMI‭), ‬הידע‭ ‬הקודם‭ ‬ויכולת‭ ‬הכיווץ‭ ‬הרצונית‭ ‬של‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן.

 

השערת‭ ‬המחקר:‬‭ ‬בקרב‭ ‬נשים‭ ‬רצות‭ ‬יימצאו‭ ‬הפרעות‭ ‬בתפקוד‭ ‬ברצפת‭ ‬האגן‭ ‬בשכיחות‭ ‬גבוהה‭ ‬יותר‭ ‬מאשר‭ ‬בקרב‭ ‬נשים‭ ‬אשר‭ ‬אינן‭ ‬עוסקות‭ ‬בספורט‭ ‬הכולל‭ ‬ריצה‭.‬

 

שיטה: ‬נערך‭ ‬סקר‭ ‬בקרב‭ ‬מדגם‭ ‬נוחות‭ ‬של‭ ‬60‭ ‬נשים‭ ‬בריאות‭. ‬30‭ ‬נשים‭ ‬הרצות‭ ‬מעל‭ ‬20‭ ‬ק‭"‬מ‭ ‬בסך‭ ‬כל‭ ‬השבוע‭ ‬שימשו‭ ‬קבוצת‭ ‬המחקר‭, ‬ו‭-‬30‭ ‬נשים‭ ‬תואמות‭ ‬בגילן‭ ‬ובמספר‭ ‬הלידות‭ ‬שעברו‭, ‬אשר‭ ‬אינן‭ ‬רצות‭, ‬שימשו‭ ‬קבוצת‭ ‬ביקורת‭. ‬כלי‭ ‬ההערכה‭ ‬היו‭ ‬שאלון‭ ‬Pelvic Floor Distress Inventory‭-‬20‭ ‬Short Form‭ ‬שעוסק‭ ‬בשכיחות‭ ‬ליקויים‭ ‬שונים‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭, ‬ו‭-‬Urgency Severity and Impact Questionnaire‭ ‬שבודק‭ ‬את‭ ‬שכיחות‭ ‬תסמיני‭ ‬הדחיפות‭ ‬בהטלת‭ ‬שתן‭ ‬ואת‭ ‬השפעתם‭ ‬על‭ ‬איכות‭ ‬החיים‭.‬

 

תוצאות: ‬נמצאה‭ ‬שכיחות‭ ‬נמוכה‭ ‬יותר‭ ‬של‭ ‬צניחות‭ ‬איברי‭ ‬האגן‭ ‬ודחיפות‭ ‬בהטלת‭ ‬שתן‭ ‬בקרב‭ ‬הנשים‭ ‬הרצות‭ ‬בהשוואה‭ ‬לנשים‭ ‬שאינן‭ ‬רצות‭, ‬ולא‭ ‬נמצא‭ ‬הבדל‭ ‬בשכיחות‭ ‬הפרעות‭ ‬אנו‭-‬רקטליות‭ ‬ודליפות‭ ‬שתן‭. ‬שכיחות‭ ‬ההפרעות‭ ‬בקרב‭ ‬הנשים‭ ‬שאינן‭ ‬רצות‭ ‬נמצאה‭ ‬דומה‭ ‬לשכיחות‭ ‬באוכלוסייה‭ ‬הכללית‭. ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬עם‭ ‬העלייה‭ ‬בגיל‭ ‬ובמדד‭ ‬מסת‭ ‬הגוף‭ ‬עולה‭ ‬שכיחותן‭ ‬של‭  ‬הפרעות‭ ‬מסוימות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬רצות‭.‬
‭ ‬
דיון‭ ‬ומסקנות: ‬נמצאה‭ ‬שכיחות‭ ‬נמוכה‭ ‬של‭ ‬הפרעות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬קבוצת‭ ‬הרצות‭. ‬עם‭ ‬זאת‭, ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬לשלול‭ ‬נזקים‭ ‬מצטברים‭ ‬ועתידיים‭ ‬לתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬הרצות‭ ‬בשל‭ ‬שחיקה‭ ‬והעמסת‭-‬יתר‭. ‬יש‭ ‬לחזור‭ ‬על‭ ‬המחקר‭ ‬במדגם‭ ‬מייצג‭ ‬של‭ ‬האוכלוסייה‭ ‬כדי‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬הנושא‭ ‬לעומק‭.‬

 

מילות‭ ‬מפתח: ‭‬Pelvic Floor Dysfunction‭, ‬incontinence‭, ‬Pelvic organ prolapse‭, ‬Female athletes‭, ‬Recreational runners

עבור לתוכן העמוד