the JIPTS

השוואת‭ ‬מידת‭ ‬הסימטריה‭ ‬בחזית‭ ‬הגוף‭ ‬במנח‭ ‬עמידה‭ ‬לעומת‭ ‬מנח‭ ‬שכיבה‭ ‬בקרב‭ ‬צעירים‭ ‬בריאים‭, ‬באמצעות‭ ‬צילום

 אלון‭ ‬סיגלר 1 ‬חיים‭ ‬ג. (חגי) ‬פיק 1,2 ‬אלה‭ ‬בין1,3‭ ‬
1‭ ‬המחלקה‭ ‬לאנטומיה‭ ‬ואנתרופולוגיה‭, ‬בית‭ ‬הספר‭ ‬לרפואה‭ ‬ע‭"‬ש‭ ‬סאקלר‭, ‬אוניברסיטת‭ ‬תל‭ ‬אביב
²‭ ‬הקתדרה‭ ‬לביולוגיה‭ ‬של‭ ‬ההתמכרות‭ ‬ע‭"‬ש‭ ‬ד‭"‬ר‭ ‬מירי‭ ‬ושלדון‭ ‬ג‭. ‬אדלסון‭, ‬אוניברסיטת‭ ‬תל‭ ‬אביב
³‭ ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות‭, ‬הקריה‭ ‬האקדמית‭ ‬אונו

 

תקציר

רקע:‬‭ ‬יציבה‭ ‬מוגדרת‭ ‬כקומפוזיציה‭ ‬של‭ ‬מיקום‭ ‬חלקי‭ ‬הגוף‭ ‬השונים‭ ‬בזמן‭ ‬נתון‭ ‬במרחב‭. ‬יציבה‭ ‬תקינה‭ ‬במישור‭ ‬החזיתי‭ ‬היא‭ ‬בעלת‭ ‬מבנה‭ ‬סימטרי‭. ‬הגרביטציה‭ ‬הנה‭ ‬כוח‭ ‬חיצוני‭ ‬חשוב‭ ‬המשפיע‭ ‬על‭ ‬היציבה‭. ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬בנבדקים‭ ‬הסובלים‭ ‬מעקמת‭ ‬שינוי‭ ‬מנח‭ ‬גוף‭ ‬במעבר‭ ‬מעמידה‭ ‬לשכיבה‭ ‬מביא‭ ‬לתיקון‭ ‬ספונטני‭ ‬של‭ ‬עד‭ ‬30%‭ ‬בעקומות‭ ‬עמוד‭ ‬השדרה‭ ‬אולם‭, ‬ההשפעה‭ ‬של‭ ‬שינוי‭ ‬מנח‭ ‬הגוף‭ ‬במעבר‭ ‬מעמידה‭ ‬לשכיבה‭ ‬על‭ ‬מידת‭ ‬הסימטריה‭ ‬של‭ ‬הגוף‭ ‬טרם‭ ‬נמדדה‭ ‬בקרב‭ ‬אנשים‭ ‬בריאים‭. ‬

מטרות‭:‬ השוואה‭ ‬בין‭ ‬מידת‭ ‬הסימטריה‭ ‬של‭ ‬חלקי‭ ‬הגוף‭ ‬במישור‭ ‬החזיתי‭ ‬במנח‭ ‬עמידה‭ ‬לבין‭ ‬מידת‭ ‬הסימטריה‭ ‬במנח‭ ‬שכיבה‭ ‬בקרב‭ ‬צעירים‭ ‬בריאים‭. ‬

שיטות‭:‬ המחקר‭ ‬בוצע‭ ‬בפקולטה‭ ‬לרפואה‭ ‬שבאוניברסיטת‭ ‬תל‭ ‬אביב‭. ‬במחקר‭ ‬השתתפו‭ ‬34‭ ‬נבדקים‭ ‬בריאים‭ ‬ללא‭ ‬מחלה‭ ‬מוסקולוסקלטלית‭ ‬או‭ ‬ליקוי‭ ‬יציבתי‭ ‬ידוע‭. ‬הערכת‭ ‬היציבה‭ ‬נעשתה‭ ‬בשיטה‭ ‬פוטוגרמטרית‭ (‬צילום‭). ‬הוגדרו‭ ‬שבעה‭ ‬משתנים‭ ‬יציבתיים‭. ‬כל‭ ‬נבדק‭ ‬צולם‭ ‬בעמידה‭ ‬ובשכיבה‭ ‬על‭ ‬הגב‭. ‬ניתוח‭ ‬היציבה‭ ‬בוצע‭ ‬בעזרת‭ ‬תוכנת‭ ‬SAPO‭. ‬מבחן‭ ‬T‭ ‬מזווג‭ ‬השווה‭ ‬בין‭ ‬מידת‭ ‬האסימטריה‭ ‬של‭ ‬המישור‭ ‬החזיתי‭ ‬בשני‭ ‬המנחים‭.‬

תוצאות: ‬בהשוואה‭ ‬בין‭ ‬עמידה‭ ‬לשכיבה‭, ‬מידת‭ ‬האסימטריה‭ ‬של‭ ‬החזית‭ ‬הקדמית‭ ‬גדלה‭ ‬בשכיבה‭ ‬עבור‭ ‬מנח‭ ‬הראש‭ (‬p<0.03‭). ‬מנגד‭, ‬הגו‭ ‬העליון‭ ‬הראה‭ ‬עלייה‭ ‬בסימטריה‭ (‬p<0.02‭) ‬בשכיבה‭. ‬

מסקנות: התוצאות‭ ‬מצביעות‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שמנח‭ ‬השכיבה‭ ‬מעודד‭ ‬מערך‭ ‬סימטרי‭ ‬של‭ ‬הגו‭. ‬לעובדה‭ ‬זו‭ ‬יש‭ ‬משמעות‭ ‬קלינית‭ ‬בטיפול‭ ‬במצבים‭ ‬אסימטריים‭. ‬תוצאות‭ ‬המחקר‭, ‬שנעשה‭ ‬על‭ ‬נבדקים‭ ‬בריאים‭ ‬בעזרת‭ ‬שיטה‭ ‬לא‭ ‬פולשנית‭, ‬תומכות‭ ‬במחקרים‭ ‬שנעשו‭ ‬בעבר‭ ‬על‭ ‬נבדקים‭ ‬הסובלים‭ ‬מעקמת‭ ‬בעזרת‭ ‬כלי‭ ‬מדידה‭ ‬פולשניים‭. ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להבין‭ ‬את‭ ‬ההשפעה‭ ‬של‭ ‬הגרביטציה‭ ‬ומנח‭ ‬הגוף‭ ‬על‭ ‬היציבה‭ ‬נדרשים‭ ‬מחקרים‭ ‬נוספים‭. ‬

מילות‭ ‬מפתח: ניתוח‭ ‬יציבה‭, ‬שיטה‭ ‬פוטוגרמטרית‭, ‬עמידה‭, ‬שכיבה‭, ‬אסימטריה‭.‬

עבור לתוכן העמוד