the JIPTS

אימון‭ ‬בדימויים‭ ‬מוטוריים‭ ‬בקרב‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬עם‭ ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭

אביה‭ ‬גוטמן
ד‭"‬ר‭ ‬אביה‭ ‬גוטמן‭, ‬פיזיותרפיסטית‭, ‬מרצה‭ ‬במכללת‭ ‬‭"‬אורות‭ ‬ישראל‭"‬

 

תקציר
רקע: ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭ ‬הנו‭ ‬הגורם‭ ‬הנפוץ‭ ‬לנכות‭ ‬בגיל‭ ‬הילדות‭. ‬ניתן‭ ‬לייחס‭ ‬את‭ ‬הליקויים‭ ‬לנזק‭ ‬המוחי‭ ‬הלא‭ ‬פרוגרסיבי‭ ‬במערכת‭ ‬הנוירו‭-‬מוטורית‭ ‬המתפתחת‭. ‬קיימות‭ ‬תכניות‭ ‬שיקום‭ ‬רבות‭ ‬בפיזיותרפיה‭ ‬עבור‭ ‬ילדים‭ ‬עם‭ ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭, ‬אך‭ ‬נראה‭ ‬כי‭ ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬לייחס‭ ‬את‭ ‬הליקוי‭ ‬המוטורי‭ ‬רק‭ ‬לקושי‭ ‬הפיזי‭ ‬בביצוע‭ ‬הפעילות‭ ‬המוטורית‭, ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬לבעיות‭ ‬בעיבוד‭ ‬הקוגניטיבי‭ ‬ובתכנון‭ ‬של‭ ‬התנועה‭. ‬אחד‭ ‬הכלים‭ ‬שיכול‭ ‬לסייע‭ ‬בתכנון‭ ‬המוטורי‭ ‬הנו‭ ‬אימון‭ ‬בדימויים‭ ‬מוטוריים‭. ‬

מטרות:‬‭ ‬מטרת‭ ‬הסקירה‭ ‬הנוכחית‭ ‬היא‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬המידע‭ ‬הקיים‭ ‬בספרות‭ ‬המקצועית‭ ‬לגבי‭ ‬יעילות‭ ‬האימון‭ ‬בדימויים‭ ‬מוטוריים‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭.‬

שיטות:‬‭ ‬נבחרו‭ ‬מאמרים‭ ‬ממאגרי‭ ‬מידע‭ ‬PubMed‭ ‬ו‭-‬Google Scholar‭ ‬משנת‭ ‬2000‭ ‬עד‭ ‬שנת‭ ‬2016‭. ‬בשלב‭ ‬הראשון‭ ‬נערך‭ ‬חיפוש‭ ‬לפי‭ ‬מילות‭ ‬המפתח‭: ‬motor‭ ‬imagery‭ ,‬mental practice‭ ,‬cerebral palsy‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬מילה‭ ‬בנפרד‭, ‬ונמצאו‭ ‬אלפי‭ ‬מאמרים‭ ‬העוסקים‭ ‬בנושאים‭ ‬אלו‭. ‬בשלב‭ ‬השני‭, ‬נעשה‭ ‬חיפוש‭ ‬צולב‭ ‬ממוקד‭ ‬באותם‭ ‬מאגרי‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬מילות‭ ‬המפתח‭ ‬motor imagery‭ + ‬cerebral palsy‭ + ‬mental practice‭ ,‬cerebral palsy‭, ‬ונמצאו‭ ‬עשרות‭ ‬מאמרים‭ ‬בלבד‭, ‬שרובם‭ ‬נכללו‭ ‬בסקירה‭ ‬זו‭.‬

תוצאות:‬‭ ‬סקירת‭ ‬המחקרים‭ ‬מראה‭ ‬כי‭ ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬לייחס‭ ‬את‭ ‬הליקוי‭ ‬המוטורי‭ ‬בקרב‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬זו‭ ‬לקושי‭ ‬הפיזי‭ ‬בלבד‭, ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬לבעיות‭ ‬בעיבוד‭ ‬הקוגניטיבי‭ ‬המטרים‭ ‬פעילות‭ ‬מוטורית‭, ‬כמו‭ ‬הפרעה‭ ‬בסכמת‭ ‬הגוף‭ ‬וקושי‭ ‬בדימוי‭ ‬מוטורי‭ ‬של‭ ‬התנועה‭, ‬בעיקר‭ ‬דימוי‭ ‬מוטורי‭ ‬סמוי‭. ‬

דיון‭ ‬ומסקנות: ‬אימון‭ ‬בדימויים‭ ‬מוטוריים‭ ‬יכול‭ ‬לשמש‭ ‬ככלי‭ ‬בפיתוח‭ ‬של‭ ‬מיומנות‭ ‬תנועתית‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭.‬

מילות‭ ‬מפתח:‬‭ ‬שיתוק‭ ‬מוחין‭, ‬אימון‭ ‬בדימויים‭ ‬מוטוריים‭, ‬כושר‭ ‬הדימוי‭ ‬המוטורי‭, ‬דימוי‭ ‬מוטורי‭ ‬סמוי‭, ‬דימוי‭ ‬מוטורי‭ ‬מפורש‭.‬

עבור לתוכן העמוד