the JIPTS

היענות נשים ערביות לבדיקות לאבחון מוקדם של סרטן השד במדינות ערב ובישראל - מאמר דעה

דניאל מורן1 סהאם אבו עבייד2

1פרופ' מורן דניאל, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון. danielm@ariel.ac.il
2גב' סהאם אבו עבייד, סטודנטית לתואר שני בניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אחות בבית החולים אסף הרופא
 

הקדמה: שכיחות סרטן השד ושיעורי התמותה מן המחלה נמצאים במגמת עלייה בעולם הערבי, והנשים מאובחנות לעיתים קרובות בשלבים מתקדמים של המחלה.


מטרות: לסקור גורמים המשפיעים על נשים ערביות במדינות שונות בעולם הערבי להיבדק לאבחון מוקדם של סרטן השד, בהשוואה לנשים ערביות אזרחיות מדינת ישראל, ולהציע דרכים כדי להגיע לאוכלוסייה הזו ולשכנעה לעבור בדיקות ממוגרפיה.


שיטות מחקר: נערך חיפוש מקיף במסדי הנתונים PubMed, Medline ,במסד הנתונים של Cochrane העוסק בסקירות ספרות שיטתיות, במסדי הנתונים Index Medicus, Google Scholar, CINAHL Plus העוסקים במזרח הים התיכון, וב-Asian Pacific Journal of Cancer Prevention העוסק במניעת סרטן.


תוצאות: שיעורי הפנייה לביצוע בדיקות ממוגרפיה ובדיקות נוספות לאבחון מוקדם של סרטן השד נמוכים במדינות ערב (המגרב הערבי, מערב אסיה ואיחוד האמירויות הערביות). הגורמים המרכזיים להיענות של נשים ערביות לבצע בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן השד במדינות אלה הם, בין היתר: רמת הידע בקרב הנשים וספקי שירותי הבריאות, המלצות אנשי המקצוע, משתנים סוציו- דמוגרפיים, מסורות תרבותיות, אמונות, רמת דתיות, תמיכה חברתית, ונגישות לביצוע הבדיקות. בישראל, נשים נהנות ממערכת בריאות המשקיעה ברפואה מונעת ובאבחון מוקדם של סרטן השד.


מסקנות והמלצות: חשוב להפעיל במדינות ערב תוכניות התערבות לשם הגדלת שיעורי ההיענות של הנשים לבצע בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן השד.


מילות מפתח: East Middle, women Arab, screening, mammography, cancer Breast

עבור לתוכן העמוד