the JIPTS

טיפול רב-מקצועי במטופל עם Functional Neurologic Symptoms Disorder המאושפז במרכז שיקום - תיאור מקרה

ענת סימון פלורנטין1 כפיר פינגרמן1

1סטודנטים לתואר שני, המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון, פיזיותרפיסטים במחלקה לפיזיותרפיה בבית חולים לוינשטיין, רעננה.
העבודה נערכה במסגרת סמינריון בתוכנית הלימודים לתואר שני בפיזיותרפיה
מנחים: ד"ר נועה בן עמי ופרופסור דני מורן
מחבר מכותב: ענת סימון פלורנטין anats2010@gmail.com
 

רקע: הפרעה נוירולוגית תפקודית, (Functional Neurologic Symptoms Disorder (FNSD ,גורמת סבל רב בקרב הלוקים בה. קיים קושי באבחון ההפרעה ובהתאמת מסגרת טיפול יעילה לחולים. להפרעה ישנם מגוון גורמים ביו-פסיכו-סוציאליים. קיימות בספרות עדויות מעטות שטיפול רב-מקצועי עשוי להיות יעיל במקרים אלו.


מטרה: להציג תיאור מקרה של שיקום רב-מקצועי אצל מטופל עם FNSD אשר יכול לשמש כמודל טיפול יעיל בתחלואה זו.


תיאור המקרה: גבר בן 60 שזקוק לעזרה מלאה בתפקודי היומיום בעקבות הידרדרות תפקודית שהחלה שבע שנים קודם, ללא הסבר נוירולוגי לסימפטומים שהוצגו, הופנה לאשפוז במרכז שיקום. המטופל עבר הערכה מקיפה בעת קבלתו ונבנתה תוכנית טיפול על-ידי צוות רב-מקצועי.


כלי מדידה: נבחרו מבחנים להערכת השינוי במצב התפקודי של המטופל בעת האשפוז: בדיקת יכולות תפקודיות יומיומיות (בית"י),
 Spinal Cord Independence Measure (SCIM) ומבחני ניידות: Ten Meter Walk Test (TMWT) ו-Timed Up and Go test (TUG)


תהליך התערבות: טיפול רב-מקצועי במשך חמישה חודשים, בידי מערך טיפול הכולל פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, רופאים שיקומיים וצוות סיעוד.


תוצאות: חל שיפור במצבו התפקודי של המטופל, על פי מבחן בית"י (מ-57\126 בעת קבלתו ל-74\126 בעת שחרורו), ועל פי מבחן SCIM (מ-26\100 בעת קבלתו ל-44\100 בעת שחרורו). נוסף על כך, חל שיפור בניידות על פי מבחן TMWT (ללא יכולת ביצוע בעת קבלתו ועד 0.033 מטר לשנייה כעבור חמישה חודשים), ועל פי מבחן TUG (ללא יכולת ביצוע בעת קבלתו ועד תשע דקות כעבור חמישה חודשים).


דיון ומסקנות: תיאור המקרה מראה הצלחת שיקום רב-מקצועי אצל מטופל הסובל מ-FNSD ,בעצירת ההידרדרות התפקודית הממושכת וביצירת תפקודים חדשים. שיתוף הפעולה הרב-מקצועי תרם מאוד להצלחת התהליך. על מערכת הבריאות לאתר מטופלים הסובלים מהפרעה זו תוך פרק זמן קצר ולהפנותם למסגרת טיפולית רב מקצועית מתאימה.


מילות מפתח: Functional Neurologic Symptoms Disorder, interdisciplinary, Physiotherapy

עבור לתוכן העמוד