the JIPTS

שימוש בסימולציות בהוראה בפיזיותרפיה

נועה בן עמי1, גלית קרמיזי2, מיכל עצמון3

1ד"ר נועה בן עמי, PhD, PT ,המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון
2גלית קרמיזי, Sc.M, PT ,פיזיותרפיסטית מרכזת תחום נשימתי, בית חולים הדסה עין כרם
3ד"ר מיכל עצמון PhD, PT ,המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

רקע: תחום הסימולציות בעולם הרפואי והאקדמי הוא תחום מתפתח מאוד בשנים האחרונות כתחליף לשיטות הלימוד המסורתיות.

 

מטרה: תיאור השימושים השונים בסימולציות בתכנית ההוראה במחלקה לפיזיותרפיה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל.


תיאור הסימולציות: הקמת מרכז הסימולציות באוניברסיטת אריאל פתחה בפני סגל המחלקה לפיזיותרפיה אפשרויות חדשות לתרגול מיומנויות מקצועיות כחלק מתהליך הכשרת הסטודנטים. השימוש בסימולציה מאפשר תרגול הן בתחום התקשורת הבין אישית והן בתחום מיומנויות טיפול בחולים נשימתיים.


מסקנות: שימוש בסימולציה בתהליך הכשרה של סטודנטים לפיזיותרפיה בישראל הנו חדשני ונמצא כיום בתהליך הטמעה בתכנית הלימודים. החוקרים ממליצים לבצע מחקר על מנת לכמת את ההשפעה שיש לסימולציות על תהליך התפתחות הסטודנטים למטפלים.


מילות מפתח: משחקי תפקידים, סימולציות, פיזיותרפיה, תקשורת בין אישית, הכשרת סטודנטים בפיזיותרפיה

עבור לתוכן העמוד