the JIPTS

דרכי תרגול לטיפול בהיפרדות בטנית (Diastasis Recti) אצל נשים לאחר הלידה - סקירה ספרותית

 אפרת סומפולינסקי1, ברכה טאבי1, רחל כפרי2, דניאל מורן3, נועה בן עמי4

1 סטודנטיות לתואר שני, המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
2 ד"ר רחל כפרי, PhD ,PT ,פיזיותרפיסטית עצמאית לשיקום האגן ורצפת האגן
3 פרופ' דניאל מורן, PhD ,המחלקה למנהל מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון
4 ד"ר נועה בן עמי, PhD ,PT ,המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
 
תקציר
רקע: המרווח בין שני בטני שריר ה-Rectus Abdominis  מכונה IRD) Inter Rectus Distance). מרווח של עד שני סנטימטרים נחשב למרווח תקין, ואילו מרווח גדול יותר נחשב להיפרדות בטנית -  Diastasis Recti
(DR). היפרדות בטנית מוזכרת בדרך כלל בקשר להיריון, ונובעת לרוב משינויים מבניים, משינויים הורמונליים מגדילת הרחם. הקשר בין DR ובין בעיות תפקודיות לא הוברר די הצורך, ואולם נשים מוטרדות מן השינוי המבני והקוסמטי שנוצר במצב של DR ועל כן פונות לטיפול פיזיותרפי לשם קבלת הדרכה.
 
מטרות: לסקור מחקרים חדשים על מהלך הצמצום הטבעי של DR ועל התרגול היעיל ביותר שיביא לצמצום ה-IRD, ולספק בסיס מדעי לדרכי תרגול יעילות הניתנות על ידי פיזיותרפיסטים.
 
שיטות: נערך חיפוש במאגרי מידע אינטרנטיים אחר מחקרים מן העשור האחרון, אשר בחנו את שיטת התרגול המועדפת לטיפול ב-DR ופורסמו בשפה האנגלית.
 
תוצאות: בסקירה הסופית נכללו שמונה מחקרים. רוב המחקרים שנכללו בסקירה עסקו בהשפעה המיידית של התרגול ולא התייחסו לתרגול בטווח הרחוק. מחקר אחד הראה כי ל-DR יש מהלך שיפור טבעי אך הצמצום אינו מלא. בחמישה מחקרים נמצא כי כפיפת בטן מצמצמת באופן מובהק את ה-IRD) 05<.P). בשניים מהם נמצא כי לכפיפת בטן יש יתרון על פני תרגילים אחרים המתרכזים בשריר ה- Transverse Abdominis ,ומחקר אחד הראה כי כפיפת הבטן עדיפה על חגירת חגורה. מחקר נוסף בדק את השפעת התרגול של שרירי רצפת האגן על DR בטווח הרחוק, אבל לא מצא כל השפעה לכך. כמו כן, נכללה סקירת ספרות שעל פיה פעילות גופנית יכולה לתרום לצמצום ה-IRD ,אך אין בה המלצה לסוג פעילות כלשהו.
 
מסקנות: מן המחקרים שנסקרו לא נמצא שתרגול מסוג מסוים מצמצם את ה-DR לאורך זמן. נוסף על כך, לא ידוע אם צמצום ה-IRD יביא בהכרח לתוצאות התפקודיות, המבניות והקוסמטיות הטובות ביותר. עולה כי יש ל-DR מהלך צמצום טבעי, ולאור הממצאים יש לבחון מחדש מאיזו דרגת היפרדות נכון להגדיר את מצב ה-DR כפתולוגיה, ואת מטרת ההתערבות ואופן הגדרת הצלחתה.
 
מילות מפתח: Recti Diastasis ,Abdominis Rectus ,היפרדות בטנית, תרגול, פעילות גופנית
עבור לתוכן העמוד