the JIPTS

סוגי הטיפול בקוקסידניה (Coccydenia) - סקירת ספרות שיטתית

זהבית הס 1, רחל כפרי 2

1 זהבית הס, סטודנטית לתואר ראשון בפיזיותרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2 ד"ר רחל כפרי, PhD ,PT ,פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן, עצמאית
הסקירה נכתבה במסגרת החובות לקבלת תואר ראשון בפיזיותרפיה, בי"ס למקצועות הבריאות ע"ש רקנאטי, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 
תקציר
רקע: השם "קוקסידניה" (Coccydenia) מתאר סימפטום של כאבים באזור עצם הזנב (Coccyx / עצם העוקץ) אשר מופיעים בזמן ישיבה ועשויים להתגבר בעת מעבר לעמידה. הטיפולים בתופעה זו כוללים טיפולים שמרניים וטיפולים פולשניים. הטיפולים הפיזיותרפיים בקוקסידניה כוללים סוגים שונים, חלקם מנואלים וחלקם ניתוחיים.
 
מטרה: סקירת הטיפולים הקיימים לתופעה, תוך שימת דגש בטיפול הפיזיותרפי.
 
שיטה: הסקירה התבססה על חיפוש מובנה במאגרי המידע Scholar Google, ClinicalKey, PubMed ובמאגר הממוחשב של הספרייה הרפואית של אוניברסיטת בן גוריון.
 
תוצאות: בסקירה נכללו 42 מאמרים. מתוכם 14 מחקרי התערבות, 15 תיאורי מקרה, 11 סקירות ספרות ו-2 ספרים. מתוך 14 מחקרי ההתערבות, 3 מחקרים בלבד הם מסוג אקראי מבוקר (Trial Randomised Control Trial) ו-8 מחקרים בלבד מציגים נתונים סטטיסטיים. ב-5 מחקרים בלבד הנבדקים קיבלו טיפולים שאינם מנואליים (כטיפול השוואתי), לעומת טיפולים מנואליים (כהתערבות).
 
דיון ומסקנות: טיפולי הפיזיותרפיה במקרים של קוקסידניה כוללים טיפולים שמרניים שאינם מנואליים, וכן אפשרויות טיפול פולשניות מנואליות. מן הסקירה עולה כי יעילות הטיפולים המנואליים מופחתת בהשוואה לטיפולים פולשניים שאינם מנואליים. עקב מיעוט המחקרים שהציגו התערבות ומתוכם מיעוט מחקרים המציגים נתונים סטטיסטיים, יש קושי בהסקת מסקנות לגבי התאמת הטיפולים המנואליים לאוכלוסייה מסוימת וליעילותם באופן כללי. יש צורך במחקרים קליניים נוספים בעלי מדגמים גדולים, קבוצת ביקורת, מסוג אקראי מבוקר ובעלי כלי מחקר מתוקפים על מנת להעריך את הטיפול הפיזיותרפי היעיל במקרים של קוקסידניה כרונית.
 
מילות מפתח: Coccygodenia, Coccydenia, Coccydynia
עבור לתוכן העמוד