the JIPTS

שכיחות‭ ‬דליפת‭ ‬שתן‭ ‬ורמת‭ ‬המודעות‭ ‬לאימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬סטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬‭-‬‭ ‬סקר‭ ‬חתך

 אריג' ‬קעדאן1, ‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי2

1 סטודנטית‭ ‬לתואר‭ ‬ראשון‭,‬ המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון
2 ד‭"‬ר‭ ‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי‭ ‬PhD‭, ‬PT‭,‬‭ ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון
 

תקציר

הקדמה:‬‭ ‬דליפת‭ ‬שתן‭ ‬היא‭ ‬אחת‭ ‬ההפרעות‭ ‬הנפוצות‭ ‬בתפקוד‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬והיא‭ ‬פוגעת‭ ‬מאוד‭ ‬באיכות‭ ‬החיים. ‬לא‭ ‬ידוע‭ ‬מהי‭ ‬שכיחות‭ ‬התופעה‭ ‬ומהי‭ ‬רמת‭ ‬המודעות‭ ‬לחשיבות‭ ‬שיש‭ ‬באימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקרב‭ ‬סטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה‭.‬
 
המטרה:‬‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬שכיחות‭ ‬דליפות‭ ‬השתן‭ ‬בקרב‭ ‬צעירים, ‬וכן‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬רמת‭ ‬המודעות‭ ‬שלהם‭ ‬לחשיבות‭ ‬של‭ ‬אימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬ואת‭ ‬תדירות‭ ‬האימון‭.‬
 
שיטות‭:‬ נעשה‭ ‬סקר‭ ‬חתכי‭ ‬באמצעות‭ ‬שאלונים‭ ‬למילוי‭ ‬עצמי. ‬במחקר‭ ‬השתתפו‭ ‬106‭ ‬סטודנטים‭ ‬הלומדים‭ ‬בשנים‭ ‬א'‭-‬ד‭'‬ במחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה‭ ‬באוניברסיטת‭ ‬אריאל. ‬כלי‭ ‬המחקר‭ ‬היה‭ ‬שאלון‭ ‬דיווח‭ ‬עצמי‭ ‬אינטרנטי‭ ‬שהכיל‭ ‬פרטים‭ ‬דמוגרפיים‭ ‬וכן‭ ‬שאלות‭ ‬מתוך‭ ‬השאלון ‭ ‬International Consultation‭ ‬on Incontinence Questionnaire‮ ‬‭(‬ICIQ-SF‭)‬‭
 
תוצאות: ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬15%‭ ‬מקרב‭ ‬כלל‭ ‬הסטודנטים‭ ‬סובלים‭ ‬מדליפת‭ ‬שתן. ‬המוּדעות‭ ‬לאימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬גבוהה,‬ (87.7%)  אך‭ ‬רק‭ ‬חמש‭ ‬נשים‭ (‬7.1%‭) ‬דיווחו‭ ‬שהן‭ ‬מאמנות‭ ‬בקביעות‭ ‬את‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭,‬ ואף‭ ‬לא‭ ‬גבר‭ ‬אחד‭ ‬דיווח‭ ‬על‭ ‬אימון‭ ‬קבוע‭ ‬18‭ .(‬25.7%‭) ‬מן‭ ‬הנשים‭ ‬דיווחו‭ ‬שהן‭ ‬מאמנות‭ ‬את‭ ‬שריר‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬מידי‭ ‬פעם‭ ‬לעומת‭ ‬ארבעה‭ (‬11.1%‭) ‬מן‭ ‬הגברים. ‬מבין‭ ‬הסטודנטים‭ ‬שדיווחו‭ ‬על‭ ‬דליפות‭ ‬שתן‭,‬ רק‭ ‬סטודנטית‭ ‬אחת‭ ‬דיווחה‭ ‬שהיא‭ ‬מאמנת‭ ‬את‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬בקביעות‭,‬שבע‭ ‬סטודנטיות‭ ‬דיווחו‭ ‬שהן‭ ‬מאמנות‭ ‬את‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬אגן‭ ‬מידי‭ ‬פעם‭,‬ וחמש‭ ‬סטודנטיות‭ ‬אינן‭ ‬מאמנות‭ ‬כלל‭.‬
 
דיון‭ ‬ומסקנות: ‬שכיחות‭ ‬גבוהה‭ ‬של‭ ‬דליפת‭ ‬שתן‭ ‬נמצאה‭ ‬בקרב‭ ‬הסטודנטים‭.‬ רמת‭ ‬המודעות‭ ‬לאימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭ ‬הייתה‭ ‬גבוהה‭ ‬אך‭ ‬שכיחות‭ ‬האימון‭ ‬נמצאה‭ ‬נמוכה‭.
 
מילות‭ ‬מפתח‭:‬ דליפות‭ ‬שתן‭,‬ אימון‭ ‬שרירי‭ ‬רצפת‭ ‬האגן‭,‬ סטודנטים‭ ‬לפיזיותרפיה
עבור לתוכן העמוד