the JIPTS

השפעת‭ ‬ההליכה‭ ‬הנורדית‭ ‬על‭ ‬התפקוד‭, ‬על‭ ‬הניידות‭ ‬ועל‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל בקרב‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון‭ ‬‭-‬‭ ‬סקירת‭ ‬ספרות

אריאלה‭ ‬יוסף‭ ‬חי1, ‬דניאל‭ ‬מורן2, ‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי3

העבודה‭ ‬נעשתה‭ ‬במסגרת‭ ‬לימודים‭ ‬לתואר‭ ‬שני‭ ‬בפיזיותרפיה, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל
1 אריאלה‭ ‬יוסף‭ ‬חי‭, ‬BPT‭,‬סטודנטית‭ ‬לתואר‭ ‬שני‭,‬ אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון‭,‬ מכבי‭ ‬שירותי‭ ‬בריאות

2 פרופ' ‬דניאל‭ ‬מורן‭, ‬PhD‭, ‬המחלקה‭ ‬למנהל‭ ‬מערכות‭ ‬בריאות, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון
3 ד‭"‬ר‭ ‬נועה‭ ‬בן‭ ‬עמי‭,‬‭ ‬PhD‭, ‬PT‭,‬‭ ‬המחלקה‭ ‬לפיזיותרפיה, ‬הפקולטה‭ ‬למדעי‭ ‬הבריאות, ‬אוניברסיטת‭ ‬אריאל‭ ‬בשומרון

 
תקציר
רקע‭:‬ מחלת‭ ‬פרקינסון‭ ‬מאופיינת‭ ‬בהפרעות‭ ‬מוטוריות‭ ‬המשפיעות‭ ‬על‭ ‬התפקוד, ‬על‭ ‬הניידות‭ ‬ועל‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל‭ ‬של‭ ‬החולה. ‬ההליכה‭ ‬הנורדית‭ ‬היא‭ ‬שיטת‭ ‬טיפול‭ ‬פופולרית‭ ‬בקרב‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬זו‭.‬ מחקרים‭ ‬מעידים‭ ‬כי‭ ‬היא‭ ‬קלה‭ ‬לשימוש‭ ‬ובטוחה‭,‬ והיא‭ ‬בעלת‭ ‬השפעה‭ ‬חיובית‭ ‬על‭ ‬הפעילות‭ ‬הגופנית‭ ‬ועל‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל‭ ‬באוכלוסייה‭ ‬המבוגרת‭.‬ השיטה‭ ‬עשויה‭ ‬לתרום‭ ‬לשיפור‭ ‬היבטים‭ ‬אלה‭ ‬גם‭ ‬אצל‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון‭.‬ המחקרים‭ ‬שנערכו‭ ‬על‭ ‬אוכלוסייה‭ ‬זו‭ ‬הראו‭ ‬תוצאות‭ ‬סותרות‭,‬ ולכן‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬לערוך‭ ‬סקירה‭ ‬של‭ ‬המחקרים‭ ‬בנושא‭.‬
 
מטרות‭:‬ לסקור‭ ‬מחקרים‭ ‬שבדקו‭ ‬את‭ ‬השפעתה‭ ‬של‭ ‬שיטת‭ ‬האימון‭ ‬בהליכה‭ ‬נורדית‭ ‬על‭ ‬התפקוד‭,‬ על‭ ‬הניידות‭ ‬ועל‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון.‬
 

שיטות: ‬נערך‭ ‬חיפוש‭ ‬במאגרי‭ ‬המידע‭ ‬PubMed‭,‬‭ ‬Google Scholar‭,‬‭ ‬Cochrane‭ ‬ו‭-‬PEDro‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬מילת‭ ‬המפתח
Parkinson‭ ‬ או‭ ‬Parkinson‭ ‬Disease‭ ‬בצירוף‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬המילים‭ ‬האלה‭: ‬Nordic‮ ‬walking‮ ‬training‭,‬‭ ‬Nordic‭ ‬walking‭,‬‭ ‬
Walking with poles‭. ‬החיפוש‭ ‬הוגבל‭ ‬למאמרים‭ ‬בשפה‭ ‬האנגלית‭ ‬בין‭ ‬השנים 2008-2018. ‬בסקירה‭ ‬נכללו‭ ‬מחקרים‭ ‬קליניים‭ ‬ומחקרי‭ ‬חתך‭ ‬אשר‭ ‬בחנו‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬האימון‭ ‬בהליכה‭ ‬הנורדית‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון‭ ‬בכלל‭ ‬וכן‭ ‬לעומת‭ ‬שיטות‭ ‬טיפול‭ ‬נוספות‭.‬

 
תוצאות‭:‬ בסקירה‭ ‬נכללו‭ ‬15‭ ‬מאמרים‭.‬ ערכם‭ ‬המדעי‭ ‬של‭ ‬המחקרים‭ ‬שנכללו‭ ‬נוקד‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬סולם‭ ‬PEDro‭, ‬בטווח‭ ‬שבין‭ ‬7-2‭ ‬בסולם‭ ‬של‭ ‬10‭ ‬דרגות. ‬מן‭ ‬הסקירה‭ ‬עולה‭ ‬כי‭ ‬הליכה‭ ‬נורדית‭ ‬משפיעה‭ ‬לטובה‭ ‬על‭ ‬התפקוד‭,‬ על‭ ‬הניידות‭ ‬ועל‭ ‬שיווי‭ ‬המשקל‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון‭.‬ שמונה‭ ‬מאמרים‭ ‬השוו‭ ‬שיטה‭ ‬זו‭ ‬לשיטות‭ ‬טיפול‭ ‬נוספות, ‬ושני‭ ‬מאמרים‭ ‬ערכו‭ ‬מעקב‭ ‬לטווח‭ ‬ארוך. ‬גודל‭ ‬המדגם‭ ‬נע‭ ‬בין‭ ‬12-90‭ ‬נבדקים, ‬פרוטוקול‭ ‬ההתערבות‭ ‬נע‭ ‬בין‭ ‬שניים‭ ‬לחמישה‭ ‬מפגשים‭ ‬שבועיים‭,‬ במשך‭ ‬4-24‭ ‬שבועות‭. ‬
 
מסקנות: ‬נראה‭ ‬כי‭ ‬שיטת‭ ‬טיפול‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬בעלת‭ ‬השפעה‭ ‬חיובית‭ ‬על‭ ‬המדדים‭ ‬השונים‭ ‬אך‭ ‬מגבלות‭ ‬רבות‭ ‬מונעות‭ ‬הסקת‭ ‬מסקנה‭ ‬סופית, ‬בהם: ‬איכות‭ ‬מתודית‭ ‬נמוכה‭,‬ הטרוגניות‭ ‬בפרוטוקולים‭ ‬וגודל‭ ‬מדגם‭ ‬קטן. ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬במחקרים‭ ‬נוספים‭,‬ בעלי‭ ‬מדגם‭ ‬גדול, ‬אקראיים‭ ‬ומבוקרים, ‬בעלי‭ ‬תקופת‭ ‬מעקב‭ ‬ארוכת‭ ‬טווח‭ ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬להשוותם‭ ‬לדרכי‭ ‬טיפול‭ ‬נוספות‭ ‬כדי‭ ‬לקבוע‭ ‬אם‭ ‬אפשר‭ ‬ליישם‭ ‬שיטת‭ ‬טיפול‭ ‬זו‭ ‬בקרב‭ ‬חולי‭ ‬פרקינסון‭.‬
 
מילות‭ ‬מפתח: ‬ Parkinson‭, ‬Parkinson Disease‭, ‬Nordic walking training‭, ‬Nordic walking‭, ‬Walking with poles
עבור לתוכן העמוד