the JIPTS

15-2 פיזיותרפיה והמועצות הלאומיות לבריאות

פיזיותרפיה והמועצות הלאומיות לבריאות
  גילה שחר, אילה פרג

תקציר

במשרד הבריאות פועלות 19 מועצות לאומיות, שהן גופים מקצועיים, רב-מערכתיים המשמשים יועצים  להנהלת המשרד בתחומי הרפואה השונים. המלצות המועצות מובאות לקובעי מדיניות ומתורגמות למדיניות ולהחלטות ארגוניות ומקצועיות של משרד הבריאות.
בסקירה שלהלן יוצגו הפעילויות העיקריות של הפיזיותרפיסטים המשתתפים כנציגי המקצוע במועצות הלאומיות בתחומים שונים.

 

מילות מפתח: משרד הבריאות; מועצות לאומיות; המלצות למדיניות; מקצוע הפיזיותרפיה.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד