the JIPTS

15-3 האם ניתן ללמוד אתיקה מצפייה בטלוויזיה?

האם ניתן ללמוד אתיקה מצפייה בטלוויזיה?
שימוש בתכניות טלוויזיה להוראת אתיקה בפיזיותרפיה
זהבה דוידוב

 

תקציר


מאמר זה עוסק בהוראה אתיקה רפואית באמצעות צפייה  בקטעים מסדרות דרמה רפואיות. השיטה מופעלת בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה בהוראת סטודנטים ובמסגרת קורס הכשרת מדריכים קליניים. בשיטה זו מקרינים סרטון ערוך שלקוח מתוך תכנית טלוויזיה,  במשך כ- 10- 20 דקות ובו מוצגת סוגיה או דילמה האתית. המשתתפים מתבקשים תחילה לענות על שאלות בנוגע למקרה ולאחר מכן לנתח את הדילמה במסגרת קבוצה  ולדון בה. לסיום המשתתפים מוזמנים להציע פתרונות ולבדוק כיצד הקוד האתי של הפיזיותרפיה בא לידי ביטוי במקרה. השיטה מעודדת מעורבות פעילה באספקטים שונים של ניתוח דילמה, ומאפשרת למשתתפים להכיר מערכות ערכים שונות.  

 

מילות מפתח: אתיקה, הוראה, סטודנטים, מדריכים קליניים, קוד אתי של הפיזיותרפיה

 

 

 

עבור לתוכן העמוד