the JIPTS

15-3 פיזיותרפיסטים המפנים מטופלים לרופאים

פיזיותרפיסטים המפנים מטופלים לרופאים: סקירת תיאורי מקרים וסדרות מקרים

WILLIAM G. BOISSONNAULT,  MICHAEL D. ROSS

 

תקציר

 

Boissonnault WG, Ross MD. Physical therapists referring patients to physicians: a review of case reports and series. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42(5):446-454, Epub 25 January 2012. doi:10.2519/jospt.2012.3890.

אישור לתרגום המאמר התקבל בתאריך 22.6.13 מעורך כתב העת:
Guy G. Simoneau, PhD, PT. Editor, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT) Professor, Physical Therapy Department Marquette University Walter Schroeder Complex, Room 346 P.O. Box 1881 Milwaukee, WI 53201-1881.


סוג המחקר: תיאורי.

רקע: לפיזיותרפיסטים תפקיד חשוב במערכת הבריאות, עליהם לזהות מתי יש צורך בהפניית המטופל/ת לרופא או לטיפול רפואי אחר. רק מחקרים מעטים מתארים את תהליכי ההערכה והאבחון המובילים פיזיותרפיסטים להפנות מטופל לרופא.

מטרה: לסכם תיאורי מקרים של טיפולים פיזיותרפיים שהובילו להפניית מטופל לרופא ובעקבות כך לאבחון מחלה.

שיטות: מחקר ספרותי העלה 78 תיאורי מקרה שתיארו הפניית מטופל לרופא על ידי פיזיותרפיסט/ית שהובילה לאבחון מצב רפואי. שני סוקרים בחנו את המקרים וסיכמו (1) כיצד ומתי המטופלים הגיעו לטיפול פיזיותרפי, (2) באיזו נקודת זמן הופנה המטופל לרופא, (3) האבחון הרפואי שנעשה בעקבות ההפניה, (4) תפקיד הפיזיותרפיסטים בהפניית מטופלים לבדיקות מאבחנות, (5) ותיאור תסמיני המטופל הרלוונטיים למקרה, היסטוריה רפואית, סקירת מערכות וממצאי הבדיקה הגופנית.

תוצאות: חמישים ושמונה (74.4%) מבין 78 המטופלים הופנו על ידי הרופא לפיזיותרפיסט, בעוד 20 המטופלים הנותרים פנו עצמאית לטיפול פיזיותרפיה (גישה ישירה). התסמינים העקריים של המטופלים כוללים כאב (n=60), חולשה (n=4), עקצוץ/חוסר תחושה (n=2), או שילוב ביניהם (n=12). המטופלים הופנו לרופא בפגישה הראשונה עם הפיזיותרפיסט ב-58 (74.4%) מתוך 78 המקרים. רוב הפניות המטופלים לרופא (n=65) קשורות לתסמינים העיקריים, ביניהם ביטויים שאינם תואמים לאבחנת הרופא, החמרה חסרת סיבה שהתרחשה לאחרונה, תסמינים נלווים יוצאי דופן כמו עייפות ו/או חולשה, וחוסר תגובה מספקת לטיפול. האבחונים בעקבות ההפניה כללו הפרעות במערכת התנועה (עצב-שריר-שלד) (n=53; בעיקר שברים וגידולים), הפרעות במערכת העיכול (n=14; בעיקר מעורבות של כלי דם ולב), והפרעות הקשורות לתרופות (n=3).

מסקנות: סקירה זו של תיאורי מקרים שהתפרסמו מספקת דוגמאות רבות לפיזיותרפיסטים הנעזרים באסטרטגיות אבחון רב-סיבתי יעילות לטיפול במטופלים שהופנו אליהם או שהגיעו בגישה ישירה, ובזכות כך המטופלים הופנו בזמן לרופאיהם. בעקבות ההפניה של המטופלים לרופא על ידי הפיזיותרפיסטים, אובחנו מגוון רחב של מצבים רפואיים ותהליכים פתולוגיים.

מילות מפתח: אבחון דיפרנציאלי, גישה ישירה,  בדיקה, דימות, פיזיותרפיה, אבחון.

 

 

עבור לתוכן העמוד