the JIPTS

14-1 הקמת המועצה העליונה לפיזיותרפיה מפגשים עם מנהלים בכירים הסובבים את המקצוע

הקמת המועצה העליונה לפיזיותרפיה מפגשים עם מנהלים בכירים הסובבים את המקצוע
אורלי וקסלר ינאי MHA ,PT, נועה בן עמי M.Sc. ,PT

תקציר

 

בסוף 2008 הוקמה המועצה העליונה לפיזיותרפיה בישראל שמטרתה קידום מקצוע הפיזיותרפיה. כחלק מתהליך ההקמה הוחלט להיפגש עם מנהלים בכירים במערכתהבריאות בארץ, כדי להבין איך מקצוע הפיזיותרפיה נתפס בעיני המנהלים ולהיעזר במידע זה על מנת לקדם נקודות
לשיפור ולחזק נקודות חוזק במקצוע הפיזיותרפיה.


מטרות המאמר:
1. הצגת תהליך הקמת המועצה העליונה לפיזיותרפיה ופעולותיה עד כה.
2. הצגת הדגשים המרכזיים שעלו ממפגשי המועצהעם 21 מנהלים בכירים במערכת הבריאות בארץ לגבי מקצוע הפיזיותרפיה.


מהמפגשים עלה כי מקצוע הפיזיותרפיה מוכר כמקצוע רפואי נחוץ ונדרש, הפיזיותרפיסטים נתפשים כאוכלוסיה איכותית אך נמצאים “בבועה מנותקת”, מרוכזים בטיפול מנואלי ללא נוכחות בהווית הארגון. הומלץ לנו להתחיל להתקדם במחקר,לפעול לקידום בריאות, לפתח מומחיות, ולהתמקד בניהול טוב יותר של המקצוע.


מילות מפתח: המועצה העליונה לפיזיותרפיה בישראל, בעלי עניין, קידום בריאות, מומחיות.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד