the JIPTS

14-3 השפעת טיפול בגירויים חשמליים על ריפוי פצע על רקע סכרת

השפעת טיפול בגירויים חשמליים על ריפוי פצע על רקע סכרת - סקירה שיטתית
רינה תמרי, BPT , מיה אלחסיד, BPT

תקציר

למחלת הסכרת מאפיינים ייחודיים העשויים להשפיע על יכולת החלמת פצע כגון שינויים ברמת הגלוקוזה וניורופתיה פריפרית. בספרות קיימות עדויות רבות לכך שטיפול בגירוי חשמלי משפר ריפוי של פצעים כרוניים על רקע אטיולוגיות שונות, אולם לרוב לא נבדקה יעילות טיפול זה באופן ספציפי לריפוי פצעים כרוניים על רקע סכרת. בשל ייחודה של מחלת הסכרת והשפעותיה על ריפוי הפצע, מצאנו לנכון לבחון את השפעת הגירוי החשמלי על אוכלוסיה ספציפית זו. בסקירה שיטתית במאגרי המידע Pubmed ו- ScholarGoogle נמצאו שבעה מחקרים העוסקים בנושא השפעת הטיפול בגירוי חשמלי על מדדי החלמה שונים בפצעים כרוניים על רקע סכרת. במרבית המחקרים התקבלו תוצאות חיוביות
לשימוש בגירויים חשמליים מסוגים שונים אשר ניתנו בנוסף לטיפול הסטנדרטי בהשוואה לקבוצת ביקורת. מחקרים אלו מעידים כי לגירוי חשמלי השפעה על האצת קצב ריפוי הפצעים והגדלת שיעורי ההחלמה. עם זאת, קיים קושי להגיע למסקנה נחרצת ולהמלצה טיפולית, לאור מיעוט המחקרים הקיימים והשונות הרבה ביניהם מבחינת איכות מחקרית ומאפייני הטיפול. הנושא דורש מחקרים נוספים שיחזקו את התוצאות החיוביות ויקבעו פרוטוקול טיפולי יעיל.

 

מילות מפתח: גירויים חשמליים, פצע, סכרת

 

מטרת המחקר: לבצע סקירה ספרותית סיסטמתית הבוחנת את השאלה – האם טיפול בגירויים חשמליים בנוסף לטיפול סטנדרטי, ישפר ריפוי פצעים על רקע סכרתי, או גורמים המשפיעים על הריפוי, לעומת טיפול סטנדרטי בלבד באוכלוסיית חולי סכרת type 1/2.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד