the JIPTS

14-3 יעילות ההשפעה התרמית ואתרמית של גלים קצרים בטיפול באוסטאו-ארתריטיס של הברך

יעילות ההשפעה התרמית ואתרמית של גלים קצרים בטיפול באוסטאו-ארתריטיס של הברך: סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה
Laufer Y., Dar G.
Osteoarthritis Cartilage. 2012 Sep; 20(9):957-66

תקציר

מטרה: להעריך את יעילות הטיפול של גלים קצרים ב-osteoarthritis של הברך והאם ההשפעה נובעת מאפקט תרמי.

שיטות:  נערכה סקירה ספרותית סיסטמתית במאגרי המידע הבאים: PubMed, CINAHL, PEDro, EMBASE, SPORTdiscus ,Scholar Google. בסקירה נכללו מחקרים אשר השוו את הטיפול בגלים קצרים במטופלים שאובחנו כסובלים מ-osteoarthritis של הברך עם קבוצת ביקורת (טיפול פלסבו בגלים קצרים או ללא התערבות כלל). כמו-כן נכללו רק מחקרים בהם השתמשו באנרגיה אלקטרו מגנטית בתדר גבוה (MHz 27.12) וניתן מידע מספק לגבי מינון הטיפול. האיכות המתודולוגית של המחקרים שנכללו בסקירה הוערכה באמצעות סקאלת הסיווג של PEDro. התנאי להיכלל בסקירה היה ציון מינימאלי של 6/10.

תוצאות: שבעה מחקרים נכללו באנליזה הסופית. הפרוטו-קולים של הטיפול (מינון, משך טיפול ותדירות הטיפולים) היו שונים בצורה ניכרת בין המחקרים. meta-analysis של המחקרים עם ממוצע עוצמה נמוך לא תמכו בטיפול בגלים קצרים להורדת כאב, בעוד שמחקרים שכללו אפקט חימום (תרמי) היו בעלי השפעה על מידת הכאב. כמו-כן לא היה ניתן לקבוע השפעה על תפקוד פונקציונאלי.

מסקנות:  נמצא אפקט קטן ומשמעותי סטטיסטית על כאב וביצוע שרירי רק כאשר הטיפול בגלים קצרים הביא לתחושה תרמית מקומית. השונות בפרוטוקול הטיפול בין המחקרים השונים יוצרת קושי בקביעת מסקנה ברורה לגבי המשתנים שקובעים את יעילות הטיפול בגלים קצרים. יש צורך במחקרים נוספים (אשר יכללו פרוטוקולים ומדידות תוצאות טיפול ברי השוואה) בכדי להעריך את האפקט האפשרי של הטיפול בגלים קצרים לטווח ארוך וכן את העלות-תועלת במטופלים עם osteoarthritis של הברך.

 

 

עבור לתוכן העמוד