the JIPTS

16-1 התאמת קבוצת פעילות גופנית לנפגעי פוליו

התאמת קבוצת פעילות גופנית לנפגעי פוליו / תמר יעקב 

 

תקציר

קיימת הסכמה בין חוקרים בנוגע לחשיבותה של פעילות גופנית לנפגעי פוליו, אולם ההמלצות בנוגע לסוג הפעילות מוצגות בדרך-כלל כהמלצות כלליות בלבד. פירוט של תכנית תרגילים והתאמתה לאנשים עם מוגבלות תפקודית בדרגות השונות, שחווים ירידה מתמדת בכוח, בטווחי תנועה וברמת תפקודוכן עלייה בעייפות לא הוצג עד כה. דוגמה ליישום של סוג פעילות ייחודי זה היא קבוצת פעילות גופנית המותאמת לנפגעי פוליו אשר פועלת זה כשמונה שנים.

מטרות התכנית ומערכי השיעורים משתנים  מעת לעת כדי להתאימם לשינויים במצב הפיזי של משתתפי הקבוצה. ההשתתפות בקבוצה מביאה למתעמלים תועלת הן מבחינה  פיזית והן מבחינה חברתית.

בעבודה זו מתוארים העקרונות, המטרות, הציוד, השיקולים לבחירת עמדות מוצא והשיקולים לבחירת תרגילים ולבחירה לעבוד עם מתעמלים אלה במסגרת קבוצתית. נוסף על כך, מתוארים הדגשים לבטיחות ולמניעת נזקים לאוכלוסייה רגישה זאת. חשוב לשתף עמיתים בידע ובניסיון שהצטבר במשך השנים בהעברת קבוצת פעילות גופנית ייחודית זו כדי ליישם את הרעיונות הללו גם במסגרות אחרות המיועדות לנפגעי פוליו.

 

מילות מפתח: קבוצת פעילות גופנית, פוסט-פוליו, תרגילים, התאמה.

עבור לתוכן העמוד