the JIPTS

רשימת סוקרים 2013

הגיליון הנוכחי הוא האחרון לשנת 2013. מערכת כתב העת מברכת ומודה לסוקרים שהשתתפו בסקירת המאמרים לגיליונות כרך 15.

רשימת הסוקרים:

 • גב' עציונה אייזנשטיין
 • ד"ר אופירה איינשטיין
 • ד"ר מיכל אלבוים
 • גב' נועה בן עמי
 • ד"ר  הרב דוד בנימין
 • ד"ר אביה גוטמן
 • פרופ'  רותי דיקשטיין
 • ד"ר ישעיהו הוצלר
 • פרופ' אלי כרמלי
 • פרופ' מאיר לוטן
 • ד"ר מיכל לוירר- כץ
 • ד"ר איציק מלצר
 • ד"ר משה מרקו
 • גב'עפרה נצר
 • ד"ר סמדר פלג
 • ד"ר צבי קוז'ול
 • ד"ר אלון רבין
 • גב' גילה שחר
 • ד"ר שמואל שפרינגר

 

עבור לתוכן העמוד