the JIPTS

תוכן עניינים כרך 15 גיליון 2

תוכן עניינים כרך 15 גיליון 2

 

דבר העורכת
ד"ר תמר יעקב

מאמר מלא

 


סקירת ספרות
שיקום הליכה בעזרת אדפטציה מוטורית על הליכון עם מסילה מפוצלת - סקירה / מור מוזר

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


מאמר מחקרי
הערכת איכות השירות של מערכת הבריאות בארץ לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: מחקר חלוץ / חנה שטרן, נחמה גודש, אביה גוטמן, מאיר לוטן

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


דיווח מנהלי
פיזיותרפיה והמועצות הלאומיות לבריאות / גילה שחר,  אילה פרג

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


מאמר מתורגם
מחקר אקראי המשווה בין שיקום ובין טיפול תרופתי לטיפול בדליפת שתן בדחיפות: מעקב בן שנה / רחל כפרי , דניאל דויטשר,  ג'פרי שיימס, יעקב גולומב,  יצחק מלצר

תקציר עברית / מאמר מלא

 


מדור ייעוץ סטטיסטי
היתרון הנעלם של סולמות סדר / עורכת, מיכל כץ-לוירר

מאמר מלא 

 

 

מדור חדשות מהאינטרנט
עורך, אלי כרמלי

מאמר מלא

 


מדור רואים עולם
עורכת, מיכל אהרונוביץ

מאמר מלא

 


מידע כללי והוראות למחברים

 

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד