the JIPTS

תוכן עניינים כרך 14 גיליון 2

תוכן עיניינים כרך 14 גיליון 2

דבר העורכת
יוכבד לויפר

מאמר מלא

 


מאמר

הקשר בין הליכה לדיווח עצמי על בריאות פיסית ובריאות מנטלית בקרב קשישים - מחקר מקדים / אורי רוזנבלום, יואב גימון, יצחק מלצר

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


מאמר

הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו - חקר השירות הפיזיותרפי / תמר יעקב

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


ממדף הספרים
Mobilization with Movement: The Art and the Science /  ישראל זבולון

מאמר מלא


 

אתיקה
טיפול בכרית חמה לזקן "גוזל פחות משאבים" / מיכל אלבוים גביזון

מאמר מלא

 


חדשות מהאינטרנט
רועי אש, הדס טאושר

מאמר מלא


 

רואים עולם

  • - סקירת ספרות שיטתית בנושא שיטת הסיווג הבין-לאומית - ה- ICF , שפורסם בין 2001 ל 2009- : השימוש בו, היישומים והאופרציונליזציה / Cerniauskaite M., Quintas R., Bold C., Raggi A., Cieza A., Bickenbach J.E., Leonardi M.
  •  
  • - שיפור בקינסיופוביה והקשר בינה לבין הגבלת פעילות לאחר שיקום רב-תחומי במטופלים שסובלים מכאבי גב כרוניים / Lüning Bergsten C., Lundberg M., Lindberg P. and Elfving B.
  •  
  • - ההשפעות של גירוי חשמלי לשיפור תפקוד - שליטה בגו אצל ילדים עם שיתוק מוחין מסוג דיפלגיה / Ýlkay Karabay, Asuman Dogan, Meryem Doðan Arslan, Gülseren Dost, Nese Ozgirgin
  •  
  • - הופעה מאוחרת של סימפטומים בהפרעת דחק פוסט-טראומטית הקשורה לטראומה מינית: טיפול פיזיותרפי המודע לטראומה וממוקד במטופל / Dunleavy K., Kubo Slowik A.

 


תקצירי הכנס הארצי ה 12- של הפיזיותרפיה בישראל

תקצירים בעברית

 

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד