the JIPTS

תוכן עניינים כרך 14 גיליון 3

תוכן עיניינים כרך 14 גיליון 3

 

דבר העורכת
יוכבד לויפר
מאמר מלא

 

מאמר
השפעת טיפול בגירויים חשמליים על ריפוי פצע על רקע סכרת - סקירה שיטתית / ר. תמרי, מ. אלחסיד
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


מאמר
תאריך תפוגה לכרית למניעת פצעי לחץ - מחקר חלוץ השוואתי / וייס ח., ברקן נ., לוטן מ.
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


ממדף הספרים
Motor learning and control. Concepts and applications /  מעיין אגמון
מאמר מלא

 


רואים עולם

  • - השפעת תכניות אימון שונות על היכולת התפקודית של אנשים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים: תכנית הליכה בעצימות בינונית מול תכנית חיזוק שריר: ניסוי קליני / Shnayderman I., Katz-Leurer M.
    תקציר עברית
  •  
  • - שיפור בקרת שיווי משקל ודיווח עצמי על תפקוד של הגפיים התחתונות בקרב קשישים המתגוררים בקהילה: מחקר אקראי מבוקר / Melzer I., Oddsson L.I
  •  
  • - סקירת ספרות שיטתית בנושא שיטת הסיווג הבין-לאומית - ה- ICF , שפורסם בין 2001 ל 2009- : השימוש בו, היישומים והאופרציונליזציה / Mirelman A., Herman T., Brozgol M., Dorfman M., Sprecher E., Schweiger A., Giladi N., Hausdorff J.M.
  • תקציר עברית
  •  
  • - יעילות ההשפעה התרמית ואתרמית של גלים קצרים בטיפול באוסטאו-ארתריטיס של הברך: סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה / Laufer Y., Dar G.

 

 

אתיקה
האם פיזיותרפיסטים סולדים משמנים או לחילופין כועסים על אנשים שאינם פעילים גופנית? / מיכל אלבוים גביזון

מאמר מלא 

 

 

תקצירי היום השני לכנס - תאריך 16/5/12

 

 

חדשות מהאינטרנט
לימור סקרה
מאמר מלא


 

הוראות למחברים

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד