the JIPTS

תוכן עניינים כרך 13 גיליון 1

תוכן עיניינים כרך 13 גיליון 1

 

דבר העורכת
יוכבד לויפר

מאמר מלא

 

 

מאמר

הטיפול בפציעות הרצועה הצולבת הקדמית: מבט לאורך שלושה עשורים / מיה קלה-בנצור

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

מאמר
גורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנוף לשם ניוד מטופלים מאושפזים - הדרך ל”מדיניות ללא הרמה” / דבורה אלפרוביץ’-נחנזון, רחל פורס, לאוניד קליחמן

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

ממדף הספרים
Clinical Neurodynamics / ישראל זבולון

מאמר מלא

 

 

מאמר

השימוש ב- Fit Wii לטיפול בבעיות שיווי משקל במטופלת קשישה לאחר שבץ מוחי: תאור מקרה / ריקי בראון, אריה בורשטין, היידי שוגרמן

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

רואים עולם

  • - מערכת משוב HandTutor מסייעת בתהליך שיקום כף-יד לאחר אירוע מוחי: מחקר גישוש / Carmeli E., Peleg S., Bartur G., Elbo E., Vatine J.
  • תקציר עברית
  • - עומס קוגניטיבי משפיע על היחס בין זמן לכוח הדחיפה של הרגל, במהלך צעד רצוני מהיר, בקרב קשישים וצעירים Itshak Melzer, D.G. Liebermann, T. Krasovsky, Lars I.E. Oddsson
  • תקציר עברית
  • - השינוי המינימלי הניתן לאיתור במבחן “קימה והליכה” מתוזמן ומדד הליכה דינמית בחולי פרקינסון Huang S.L., Hsieh C.L., Wu R.M., Tai C.H., Lin C.H., Lu W.S.
  • תקציר עברית
  • יעילות המתיחה בטיפול ומניעה של קונטרקטורות אצל מטופלים במצבים נוירולוגיים: סקירת המחקרים הרלוונטים / Katalinic O.M., Harvey L.A., Herbert R.D.
  • תקציר עברית

 

חדשות מהאינטרנט

תמר צור, נעמה קשת, יעל רותם-גלילי

מאמר מלא

 

 

הוראות למחברים

 

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד