the JIPTS

תוכן עניינים כרך 13 גיליון 2

תוכן עניינים כרך 13 גיליון 2

 

דבר העורכת
יוכבד לויפר
מאמר מלא

 

 

מאמר
סיכום הכנס העולמי ה- 16 בפיזיותרפיה, יוני 2011 / נירית רותם

מאמר מלא

 

 

מאמר
אימונים בדימויים מוטוריים לביצוע קימה מישיבה לעמידה והושטת היד לאחיזה באנשים עם המיפרזה כתוצאה מאירוע מוחי / אביה גוטמן, אריה בורשטיין, ריקי בראון, שי בריל, רות דיקשטיין

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

חדשות מהאינטרנט
גל סלע

מאמר מלא

 

ממדף הספרים
Stress & Health: Biological and Psychological Interactions / ישראל זבולון
מאמר מלא

 

רואים עולם

 • - שיקום לאחר אירוע מוחי בעזרת הליכון ממונע עם תמיכה למשקל הגוף/ Duncan P.W., Sullivan K.J., Behrman A.L., Azen S.P., Wu S.S., Nadeau S.E., Dobkin B.H., Rose D.K., Tilson J.K., Cen S., Hayden S.K.
 • תקציר עברית
 •  
 • - ביצוע הרמת אגן על ידי מטופלים עם המיפארזיס: החלקת הרגל הפארטית / Kozol Z., Filer M., Ring H.
 • תקציר עברית 
 •  
 • - היתרונות בהתחלת תהליך שיקום תוך 24 שעות מניתוח החלפת מפרק הברך: ניסוי קליני אקראי/ Nuria Sánchez Labraca, Adelaida Maria Castro-Sánchez, Guillermo A Matarán-Peñarrocha, Manuel Arroyo-Morales, et al.
 • תקציר עברית  
 •  
 • - השפעת אימון ביופידבק מול השפעת תרגילים אקטיביים ופסיביים בטיפול בכאבי צוואר וכתף הנובעים מעבודה מול מחשב: ניסוי אקראי מבוקר / Chao Ma, Grace P. Szeto, Tiebin Yan, Shaoling Wu, Caina Lin, Lijuan Li.
 • תקציר עברית

 

תקצירי ההרצאות שנתנו בכנס הארצי ה 11- של הפיזיותרפיה בישראל

מאמר מלא

 

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד