the JIPTS

תוכן ענינים כרך 16 גיליון 1

תוכן ענינים כרך 16 גיליון 1

 

דבר‭ ‬העורכת
ד‭"‬ר תמר‭ ‬יעקב

מאמר מלא


 

מאמר‭ ‬מחקרי
בדיקת‭ ‬מהימנותו‭ ‬ותוקפו‭ ‬של‭ ‬ה‭ - ‬Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire‭ ‬בערבית‭ ‬ישראלית‭ ‬מדוברת 

יוכבד לויפר, באדרה אבו‭ ‬אלהיג‭'‬ה‭-‬נעאמנה
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

סקירת‭ ‬ספרות
המהימנות‭ ‬והתקפות‭ ‬של‭ ‬Manual Muscle Testing‭ - ‬סקירת‭ ‬ספרות‭ ‬שיטתית

יגאל קצפ
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

נקודת‭ ‬מבט
התאמת‭ ‬קבוצת‭ ‬פעילות‭ ‬גופנית‭ ‬לנפגעי‭ ‬פוליו

תמר‭ ‬יעקב

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

מאמר

מהם‭ ‬לימודי‭ ‬המוגבלות‭ - ‬וכיצד‭ ‬הם‭ ‬קשורים‭ ‬לפיזיותרפיה‭?‬

חנה ויטלסון

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא


 

מאמר‭ ‬מתורגם
השפעותיו‭ ‬של‭ ‬טיפול‭ ‬בדימוי‭ ‬מוטורי‭ ‬משולב‭ ‬על‭ ‬הליכה‭ ‬של‭ ‬אנשים‭ ‬עם‭ ‬המיפרזה‭ ‬כרונית‭ ‬כתוצאה‭ ‬משבץ‭ ‬מוחי: מחקר‭ ‬אקראי‭ ‬חצי‭- ‬צולב

ד"ר רות דיקשטין, ד"ר ג'ודי דויטש, יונת יואלי, ד"ר מיכל כפרי, פאתן פלש, ד"ר אילת דונסקי, עדי עשת, ד"ר ניל אלכסנדר
תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

מדור‭ ‬ייעוץ‭ ‬סטטיסטי: יחי‭ ‬הרווח‭ ‬בר‭ ‬סמך

עורכת‭,‬ ד‭"‬ר‭ ‬מיכל‭ ‬כץ‭-‬לוירר

מאמר מלא

 

מדור‭ ‬חדשות‭ ‬מהאינטרנט

עורך‭ ,‬פרופ‭'‬ אלי‭ ‬כרמלי

מאמר מלא

 

 

מדור‭ ‬רואים‭ ‬עולם

עורכת‭ ,‬ד‭"‬ר‭ ‬מיכל‭ ‬אהרונוביץ
מאמר מלא

 

 

 

<<לגיליון הקודם   לגיליון הבא >>

עבור לתוכן העמוד