the JIPTS

תוכן עניינים כרך 16 גיליון 3

תוכן ענינים כרך 16 גיליון 3 

 

מאמר מערכת
ד"ר תמר יעקב

מאמר מלא

 

 

דיווח קליני

הדרכת פיזיותרפיה למטופלים המשוחררים לביתם מן המיון האורטופדי / זיוה גינוסר, דבורה ישראלי, ציפי קנול, חלי זילברמן, יהודית שוורץ, אדוה ליר

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא


 

מאמר‭ ‬מחקרי
החוזקות והחולשות של שירותי הפיזיותרפיה בישראל מנקודת מבטם של המנהלים הארציים / תמר יעקב

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

מבט על

קידום בריאות ופעילות גופנית בתכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה לפיזיותרפיה שבאוניברסיטת אריאל / אופירה אינשטיין, נועה בן-עמי, מיכל עצמון

תקציר עברית תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

פרסום חוזר של מאמר מעיתון הרפואה

גישה ישירה בפיזיותרפיה

תקציר עברית / מאמר מלא

 

 

מדור‭ ‬ייעוץ‭ ‬סטטיסטי

כלי עזר לחזאות מתקדמת, ה - Nomogram

עורכת, ד"ר מיכל כץ-לוירר‬

מאמר מלא

 

 

מדור כלי מדידה והערכה בפיזיותרפיה

עורכת ד"ר מיכל אלבוים-גביזון

מאמר מלא

 

 

מדור‭ ‬חדשות‭ ‬מהאינטרנט

עורך, פרופ' אלי כרמלי‭
מאמר מלא

 

 

מדור‭ ‬רואים‭ ‬עולם

עורכת‭ ,‬ד"ר מיכל אהרונוביץ

מאמר מלא

 

 

רשימת סוקרים

 

 

 

<<לגיליון הקודם      לגיליון הבא >>

 


עבור לתוכן העמוד