the JIPTS

תוכן עניינים כרך 17 גיליון 1

תוכן ענינים כרך 17 גיליון 1

 

מאמר מערכת
פרופ' רות דיקשטין

מאמר מלא

 

   

מבט על

ריצה יחפה לעומת ריצה בנעלים: האם ישנן לכך משמעויות קליניות? / יונתן קפלן, יהושע בראון

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 


תיאור מקרה
התגובה של מערכת הבקרה האוטונומית הלבבית לגירויים שונים אצל אנשים לאחר שבץ מוחי - מחקר היתכנות / נועה רפאלי-באר, מיכל כץ-לוירר

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

  

 

סקירה ספרותית

שחיקה נפשית בקרב פיזיותרפיסטים - סקירה ספרותית / הילי רוזנבלום, שחר לב ארי

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

    

מדור‭ ‬כלי מדידה והערכה בפיזיותרפיה

Activities specific Balance Confidence - הגרסה בעברית

עורכת, ד"ר מיכל אלבוים-גביזון‬

מאמר מלא

  

 

מדור‭ ‬ייעוץ סטטיסטי

מה בין סוליה שחוקה לשרוך פתוח? או - מה בין "קשור" לבין "בגלל"

עורכת דר' מיכל כץ-לוירר

מאמר מלא

  

 

מדור‭ ‬רואים‭ ‬עולם

עורכת‭ ,‬ד"ר מיכל אהרונוביץ

מאמר מלא

 

 

רשימת הזוכים בפרסים בכנס העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל שנת 2015

 

 

החברות המציגות בכנס השנתי ה-15 של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל

 

 

 

<< לגיליון הקודם        לגיליון הבא >>>

עבור לתוכן העמוד