דלג על חיפוש
דלג על חיפוש
סגירה

15.6.21 האסיפה השנתית של חברי העמותה 2021

חברים יקרים,
 

עם אופטימיות באויר, אנחנו מתכננים את הכנס השנתי, בשלב זה עדיין אין תאריך לכנס, אך אנחנו עובדים על זה.

על מנת לעמוד בתקנות רשם העמותות לניהול תקין של עמותה עלינו לקיים כמידי שנה - אסיפה שנתית.

 

האסיפה השנתית תערך באופן וירטואלי בזום
*קישור לאסיפה – יישלח קרוב למועד

על פי חוק אנו מודיעים על קיום האסיפה, בהמשך ניתן לראות פירוט על תוכן האסיפה.

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו לשאלות והבהרות נוספות.


מועד האסיפה – 15.6.21 ב- 20:00
מיקום האסיפה – און ליין – זום.


סדר האסיפה:

 

20:00 – פתיחת האסיפה הכללית, ובחירת יו"ר האסיפה

20:05 – הרצאה - כשהמיגבלה אינה מגבילה - פיזיותרפיה במשרד הרווחה כמנוע לצמיחה.
המרצה - כרמית כהנא, פיזיותרפיסטית ארצית, משרד הרווחה, מורשת חתימה המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס

20:25 - הצגת דו"ח סיכום שנה – יו"ר העמותה גב' נעמה קשת

20:40 - יו"ר ארגון מקצועות הבריאות מר אלי גבאי

20:50 - פיזיותרפיסטית ראשית המחלקה לפיזיותרפיה משרד הבריאות גב' יעל רותם גלילי

20:55 - 
 הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2020 - רואה החשבון אילן קמיל .

21:10 - הצגת דו"ח ועדת ביקורת – ועדת ביקורת

21:15 - נושאים נוספים לאישור האסיפה:
- אישור רו"ח ושכרו
- אישור שכר המנכ"לית
- אישור החזר הוצאות לחברי ההנהלה
- אישור על שינויים בתקנון

הסברים:
ע"פ תקנון העמותה אנו מחוייבים באישור האסיפה הכללית למס' נושאים:

 

1. סיכום הפעילות השנתית יוצג באסיפה ע"י יו"ר העמותה  - לאישור ע"י האסיפה.
 

2. הצגת דו"ח ועדת ביקורת – מידי שנה נערכת בקרה של הוועדה על התנהלות העמותה – במהלך האסיפה תצגנה חברות הוועדה את הדו"ח המסכם של הבקרה שנעשתה. – לאישור ע"י האסיפה.
וועדת הביקורת מתמנית מידי שנתיים ותפקידה לוודא פעילות תקינה של העמותה.

חברות הועדה:
גב' חנה אלקלעי
גב' זיוה גינוסר
גב' ציפי בק


 

3. אישור דו"ח כספי לשנת 2020 – במהלך האסיפה יציג רו"ח של העמותה את תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2019.
הדו"ח יוצג כמקובל ויפורש ע"י רו"ח.
מי שמעוניין לעיין בדו"ח הכספי לפני האסיפה, הדוח מצורף מטה.

 

4. אישור רו"ח ושכרו – רו"ח אילן קמיל מייצג את העמותה מאז שנת 2011. לא נעשו שינויים ולא מתבקשים שינויים בשכרו.
 

5. אישור שכר מנכ"לית –הגב' רחל ארד נבחרה לתפקיד והחל מספטמבר 2019 משמשת בתפקיד זה.
אנו נבקש מהאסיפה לאשר את שכר המנכ"ל.

 

7.  תעלה הצעה לשינוי  או תיקון מספר סעיפים (או חלקי סעיפים) בתקנון העמותה, על מנת להתאים את התקנון  להתנהלות העמותה. אנו נבקש את אישור האסיפה , בהתאם לסעיף 7 בתקנון העמותה.
 

8. אישור האסיפה להסמכת מורשי חתימה על ידי ההנהלה שתבחר מטעמה:
כל הוצאה של ההנהלה מחוייבת בחתימה של 2 מורשים.

מורשי החתימה –
תומר יונה – חבר הועד המנהל
אלון בלוך – חבר הועד המנהל
נעמה קשת – יו"ר הועד המנהל
רחל ארד – מנכ"לית העמותה


 

9. אישור הוצאות החזר לחברי הנהלת העמותה:
ע"פ נהלי רשם העמותות יש להגיש לאסיפה השנתית את ההוצאות עליהם חברי ההנהלה יקבלו החזר בגין פעילויותיהם כחברי ועד ובכפוף לתקנון העמותות.
כל מקרה של החזר מאושר בפועל ע"י ועדת כספים או הנהלת העמותה (בסכום העולה על 5000 ₪ )

 

* החזר הוצאות נסיעה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר ההנהלה. תעריף הוצאות נסיעה להחזר 2.5 ₪ לק"מ.

* החזר הוצאות חניה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר הנהלה

* החזר הוצאות טלפון ליו"ר העמותה בכפוף לחשבונית

* אישור יום גיבוש לחברי ההנהלה

* החזר הוצאות נסיעה לחו"ל ע"ב המקובל בשירות המדינה כפי שנקבע בנוהל תעריפי קצובות שהייה בחו"ל של החשב הכללי (www.csc.gov.il)

* תשלום בגין השתתפות חבר הנהלה בכנסים בארץ כנציג העמותה.

מי שמעוניין להציג שאלות ובאורים להסבר
מוזמן לשלוח מייל ל: ceo@ipts.org.il
השאלות ייאספו וירוכזו ויינתן מענה במהלך האסיפה.

נוכחותכם באסיפה הכללית חשובה, זוהי הבעת אמון ותמיכה בהנהלת העמותה, אתם מוזמנים להתעדכן, להביע עמדה ולקחת חלק פעיל בפרוייקטים המובלים ע"י העמותה.

 

*ההשתתפות, ההצבעה והאישורים - לחברי עמותה בלבד, שחברותם בתוקף ביום ההצבעה.

 

להרשמה לאסיפה השנתית - ללא עלות
לחצו כאן

 

עבור לתוכן העמוד