דלג על חיפוש
דלג על חיפוש
סגירה

מטרות וחזון הקבוצה

חזון

לאורך ההיסטוריה של מקצוע הפיזיותרפיה, אמצעי הטיפול האלקטרו-פיזיקאליים (EPA) הוגדרו כאבני יסוד של מקצוע הפיזיותרפיה. במהלך השנים, ובמיוחד בעידן הנוכחי, זוכים אמצעים אלו להתייחסות מחקרית רבה, אשר במקרים רבים מעמיקה ומקיפה יותר מאשר זו הקיימת לגבי סוגי טיפול אחרים המקובלים בפיזיותרפיה. אך יחד עם זאת, המידה והאופן שבו טיפולי EPA משולבים בטיפול ובאבחון נע בין שימוש יתר למצבים בהם אין ראיות מחקריות, לבין הימנעות מוחלטת מיישום EPA גם במצבים בהם הראיות המחקריות מצביעות על תועלת אפשרית. קבוצת העניין רואה לה כמטרה עידוד וקידום של  שימוש מושכל בEPA בשדה הקליני , במקביל יחד עם הנגשה של  המידע העדכני ביותר ואת קיומם של ראיות מחקריות בכדי להפיק כדי שנוכל את המרב מאמצעי טיפול אילו בכל תחומי הפיזיותרפיה.

 

מטרות קבוצת העניין

ü     לייצג את האינטרסים של מקצוע הפיזיותרפיה בכל מה שקשור לקליניקה, לחינוך ולמחקר בנושאי שיטות טיפול אלקטרו פיזיקאליים (EPA).

ü       להפיץ ולהנגיש ידע בנוגע לשימוש נכון ב-EPA לצרכי טיפול ואבחון על סמך ראיות מחקריות.

ü       לקדם clinical practice guidelines לגבי השימוש ב .EPA

ü       לקדם טרמינולוגיה אחידה בעברית

ü       לקדם סטנדרטים לבטיחות לגבי שימוש ב- EPA בטיפול, אבחון ומחקר.

ü       לקדם שיח מקצועי בין עמיתים אשר יעלה את המודעות והידע לגבי שימושים יעילים ב- EPA לצורכי טיפול ואבחון.

ü       לשתף פעולה עם קבוצות עניין אחרות בישראל ובארגון הבינלאומי.

ü     לקדם מחקר שיחזק את הראיות לשימוש בטכנולוגיות  EPA.

 

עבור לתוכן העמוד