the JIPTS

הנחיות למפרסמים

כתב העת של העמותה הוא ביטאון אקדמי רשמי המופץ אלקטרונית למעל 6,500 חברים ומקומות עבודה.

כתב העת מתפרסם 3 פעמים בשנה.

 

הנהלת העמותה שומרת לה את הזכות לקבל/לסרב לקבל כל פרסום, חסות, פניה לשיתוף פעולה ע"פ שיקולי טובת חברי העמותה, העמותה, המקצוע, רלוונטיות הנושא או כל שיקול אחר.

 

את בקשת הפרסום יש לשלוח למשרדי העמותה iptsoffice@gmail.com

 

לתקנון הפרסום המלא:  לחצו כאן

 

עבור לתוכן העמוד